Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Există lucrări pentru care NU ai nevoie de autorizaţie de contrucţie

Autorizaţia de construire este un document obligatoriu, aşa cum reglementează Legea nr. 50/1991, atunci când cetăţeniii doresc să construiască, să consolideze sau să repare o construcţie deja existentă. Sunt, totuşi, unele situaţii stabilite prin lege în care acest act nu este necesar.

După cum se precizează în reglementări, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

Este vorba de următoarele tipuri de construcţii:

• reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;

• zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;

• lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere;

• reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;

• lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;

• reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;

• reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive;

• lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului;

• reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;

• reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, precum şi pentru zugrăveli şi vopsitorii interioare;

• construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice.

Faptul că autorizaţia de construire nu este necesară înseamnă că cei care doresc să execute lucrările menţionate mai sus vor fi scutiţi atât de obţinerea unei întregi documentaţii, cât şi de unele costuri stabilite de Codul fiscal. Mai exact, nu va fi nevoie de certificat de urbanism sau de avize şi acorduri date de asociaţiile de proprietari sau de anumite instituţii cu atribuţii în domeniu.