Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu prevederile Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea, Județ Vâlcea, elaborat în temeiul Ordinului MDRT nr. 2701/2010, este adusă la cunoștința publicului PROPUNEREA FINALĂ a PUD – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+2ER, CU SPAȚII PENTRU FARMACIE ȘI CABINET MEDICAL LA PARTER, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ ȘI GARAJ în Râmnicu Vâlcea, Str. Ion Referendaru, nr. 2A.

Documentele pot fi consultate la Sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea, Direcția de Urbanism, cât și la Sediul Proiectantului: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ, arh. Camelia Crăpătureanu, str. Dacia, nr. 8, sc. B, Parter, Ap. 1, Mun. Rm. Vâlcea, de luni până vineri între orele 09:00 – 14:00, cu un apel în prealabil la nr. 0742064793.