Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Situația centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 11-17 iunie 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 11 – 17 iunie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Știrbei Vodă, Aleea Nuci, Lespezi, Argintari și Goranu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Goranu, Lespezi și bulevardul Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu, Capela, Popa Șapcă și Petrișor;
s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
s-au reluat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Andrei Mureșeanu, Posada, Traficului și Intrarea Tică Ștefănescu;
s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Bogdan Amaru, Dacia, Goranu, Râureni și bulevardul Tineretului;
s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Titulescu – blocul N14, strada Regina Maria – blocurile C6 și L, strada Straubing – nr 54A, Aleea Muzicii – blocul RO2, strada Crinilor – blocul A5, strada Mihai Eminescu – blocul B14, strada Libertății – nr 17, Aleea Panseluțelor – blocul C32, strada Lucian Blaga – blocurile A42/II și A32/I, strada Iancu Pop – Dovali, Splaiul Independenței – blocurile 7, 9, 10 și 11, strada Republicii – blocul R35, Aleea Stejarului – blocul C16, strada Mărășești – blocul 13, bulevardul Tudor Vladimirescu – blocul 5, bulevardul Tineretului – blocurile A9,A11/I, A11/II, A14 și A62 și Scuarul Mircea cel Batran – blocul K.

31 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 31 de apometre, dintre care 23 verificate și înlocuite și 8 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și 10 avize tehnice.