Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ionela Bîcă coordonează cu succes activitatea ITM Vâlcea

PROFESIONALISM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea este organul de specialitate al administraţiei publice locale, aflat în subordinea Inspecţiei Muncii, care are drept scop urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale şi respectarea legislaţiei muncii de către angajatorii din sectorul public, mixt, privat precum şi alte categorii de angajatori. Ionela Bîcâ, directorul coordonator al Inspectoratului, veghează cu profesionalism şi seriozitate la buna desfăşurare a activităţii ITM Vâlcea, dirijând-o într-o transparenţă rar întâlnită în cadrul unor astfel de instituţii. Reporter: Care este evoluţia fenomenului de „muncă la negru” în judeţul nostru, de la începutul anului şi până în prezent? Ionela Bîcă: În urma acţiunilor de control, s-a constatat că la nivel naţional şi judeţean numărul cazurilor de muncă la negru este unul relativ, deşi la nivel naţional s-au depus eforturi serioase în a stopa acest fenomen. Aşa cum se ştie, la nivelul fiecărui Inspectorat Teritorial de Muncă, se desfăşoară campania „O zi pe săptămână”, iar în luna aprilie a apărut şi o nouă hotărâre a Guvernului care vizează înfiinţarea la nivel central a unui Comitet interministerial şi a unui Grup tehnic de lucru care să monitorizeze, să prevină, să evalueze şi să combată fenomenul muncii nedeclarate. Din acest comitet vor face parte reprezentanţi cu rang de secretar de stat sau funcţii asimilate acestora din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Secretariatului General al Guvernului, Institutului naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Protecţiei Sociale, Ministerului Muncii, precum şi reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii. În ceea ce priveşte judeţul nostru, de la începutul anului până în prezent au fost identificate 76 de persoane care lucrau fără a avea contracte de muncă, motiv pentru care inspectorii de muncă au sancţionat 55 de angajatori, cu amenzi totale în cuantum de 227 000 lei. Rep.: Cum îi puteţi determina pe angajatori să întocmească contracte de muncă celor pe care îi angajează? Dar pe angajaţi cum îi puteţi convinge să nu mai accepte să lucreze fără forme legale? I.B.: O altă măsură luată pentru combaterea acestui fenomen a fost aceea de dublare a cuantumului amenzilor de la 1500-2000 de lei, în 2009, la 3000-4000 de lei, pe persoană identificată fără contract. De asemenea, trebuie amintit că în Registrul Electronic de Evidenţă a Salariaţilor (ReviSal) un contract individual de muncă nou trebuie înregistrat în ziua anterioară începerii activităţii. Dacă se constată că angajatorii nu au făcut aceste înregistrări în ReviSal, acest lucru constituie contravenţie şi se amendează cu 1500-2000 de lei pe contract de muncă neînregistrat. În ceea ce-i priveşte pe angajaţi, aceştia nu sunt sancţionaţi, însă prin intermediul mass-mediei şi al comunicatelor de presă încercăm să îi facem să fie conştienţi de drepturile pe care le au când desfăşoară diverse activităţi, precum şi de obligaţiile angajatorilor, care rezultă din executarea contractelor individuale de muncă. Rep.: În urma auditelor pe care le efectuaţi periodic, consideraţi că angajaţii îşi cunosc drepturile şi îndatoririle prevăzute de legislaţia muncii? Aveţi plângeri din partea acestora? Dacă da, ce fel de plângeri? I.B.: În general salariaţii îşi cam cunosc drepturile şi obligaţiile pe care le au, însă există mulţi angajatori care încearcă să fenteze legislaţia, întocmindu-le angajaţilor contracte de voluntariat în locul contractelor individuale de muncă. O altă chestiune cu care mulţi angajaţi nu sunt la curent este faptul că perioada de probă se bucură de aceleaşi prevederi legale ca un contract de muncă, astfel că şi pentru această perioadă trebuie încheiat un contract, întrucât este considerată perioadă lucrată, şi se ia în considerare ca vechime. De asemenea, din cauza crizei economice şi a dificultăţilor frecvente cu care se confruntă angajaţii, a crescut numărul de sesizări în domeniul relaţiilor de muncă. În cadrul acestor sesizări sunt semnalate încălcări ale legislaţiei cu privire la: neîntocmirea în formă scrisă a contractelor de muncă, neacordarea repausului săptămânal, a concediului de odihnă sau a plăţii acestuia în cazul neefectuării, munca suplimentară. De la începutul acestui an, înregistrăm o medie de 60 de sesizări pe lună. Totodată, creşte numărul sesizărilor pe Inspecţia Socială, în special pe neacordarea şi neplata ajutorului social, a indemnizaţiei de însoţitor şi a salariului asistenţilor personali. Rep.: Având în vedere această criză financiară care persistă, care este situaţia contractelor de muncă, la nivelul judeţului Vâlcea? I.B.: Lunile martie şi aprilie sunt primele luni din ultimele şase în care numărul contractelor de muncă noi înregistrate la ITM a depăşit numărul deciziilor de încetare. Astfel, dacă în decembrie 2009 erau înregistrate 1350 de contracte noi şi 2566 de decizii de încetare, în ianuarie 2010 erau 1513 contracte şi 2564 de decizii, în februarie, 1570 de contracte noi şi 2403 decizii, în martie situaţia s-a schimbat, în evidenţele ITM existând 2585 de contracte noi şi 2237 de decizii de încetare a contractelor, iar în aprilie, 2269 de contracte şi 2145 de decizii. Rep.: Consideraţi a fi o bună măsură hotărârea Guvernului prin care statul susţine de la buget plata tuturor contribuţiilor de asigurări sociale în situaţia apelării la şomajul tehnic? La ora actuală, câţi angajatori beneficiază de prevederile acestei ordonanţe şi câte persoane se află în şomaj tehnic pe raza judeţului nostru? I.B.: Această măsură propusă de Guvern a reprezentat o gură de oxigen pentru angajatori. Este o soluţie bună pentru că a permis angajatorilor suspendarea contractelor de muncă, dar în primul rând a vizat fixarea forţei de muncă specializată. Domeniile în care s-a apelat cel mai mult la şomajul tehnic sunt construcţiile, servicii, comerţul. Din februarie când s-a dat ordonanţa şi până în prezent, 111 angajatori şi-au trimis salariaţii în şomaj tehnic, în total fiind afectate 7125 de persoane. Rep.: Câte accidente de muncă s-au înregistrat în judeţul nostru de la începutul anului şi ce măsuri aţi luat? I.B.: În trimestrul I al anului 2010 inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă (SSM) au cercetat un număr de 9 evenimente care s-au produs pe teritoriul judeţului Vâlcea. În 5 dintre acestea s-a produs vătămarea gravă a lucrătorilor în anul 2009, iar incapacitatea temporară de muncă s-a încheiat cu invaliditate, fiind întrunite prevederile legale pentru a fi înregistrate ca accidente de muncă încheiate cu invaliditate. Celelalte 4 evenimente cercetate de inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au fost evenimente de muncă încheiate cu deces, dar nu s-au încadrat conform Legii 319/2006, pentru a fi înregistrate ca accidente de muncă mortale. Totodată, trebuie menţionat că în primul trimestrul al anului 2010 nu s-a înregistrat  niciun caz de îmbolnăvire profesională. Cele mai multe accidente au avut loc în domeniul construcţiilor, fiind date amenzi usturătoare pentru nerespectarea normelor SSM, un exemplu în acest sens fiind accidentul colectiv de la Olăneşti unde s-au dat amenzi în valoare de 600 de milioane angajatorilor. Rep.: Ce se va întâmpla cu cărţile de muncă în urma scanării? I.B.: Începând cu 30 noiembrie, conform Hotărârii de Guvern 1768/2006, locul carnetelor de muncă va fi luat de adeverinţele de vechime, eliberate de către ITM pe baza informaţiilor cuprinse în ReviSal. Procedura de scanare a carnetelor continuă. Avem grafice stabilite cu Casa Judeţeană de Pensii astfel încât la nivelul lunilor septembrie-octombrie să putem finaliza scanarea. Rep: Ce controale tematice mai desfăşuraţi în această perioadă? I.B.: În această perioadă desfăşurăm un număr de 19 campanii pe domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă. Printre acestea de numără: Campania Europeană pentru Evaluarea Riscurilor Chimice în brutării, ateliere auto, curăţătorii, Campania Europeană Săptămâna Europeană de SSM: „Prevenirea riscurilor în activităţile de mentenanţă (revizii, reparaţii şi curăţenie)”, Campania Naţională Dialog Social în Construcţii, Campania Naţională Transport călători şi Substanţe Periculoase etc. Multe dintre aceste controale le efectuăm împreună cu mai multe instituţii ca Garda Financiară, Poliţia Rutieră, Registrul Auto Român, Oficiul Român de Imigrări etc. Alexandra Dumitru