Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Întâlnire de lucru la Prefectură cu o parte din parlamentarii vâlceni


La inițiativa prefectului şi a președintelui al CJ Vâlcea, a avut loc în ziua de joi, 7 septembrie 2017, o întâlnire de lucru cu parlamentarii vâlceni, în cadrul căreia au fost puse în discuție o serie de propuneri de modificare a legislației, astfel încât să fie armonizată cu realitatea socio-economică a județului.

La această întâlnire de lucru au participat: prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, subprefectul județului Vâlcea, Aurora Gherghina, senatorul Bogdan-Constantin Matei și deputații Eugen Neață, Vasile Cocoș, Ștefan-Ovidiu Popa, Dumitru Lovin.

Alături de aceștia au fost prezenți și reprezentanți ai aparatului tehnic de specialitate, atât al Instituției Prefectului cât și al Consiliului Județean Vâlcea.

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute următoarele probleme:

Modificarea și actualizarea Legii 98/2016 la realitățile și problemele existente;

Modificarea legislației în ceea ce privește animalele sălbatice, atacurile acestora asupra vieții, culturilor și bunurilor populației. Rezolvarea problemei porcilor mistreți prin urgentarea modificării H.G. nr.1679/2008.

Modificări legislative aduse asupra Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Emiterea unui act normativ privind încasarea amenzilor plătite la administrațiile locale, cu efect direct asupra bugetului propriu al administrațiilor locale ce creează dezechilibre din cauza imposibilității încasării. Un caz special pentru amenzile străinilor care tranzitează țara.

Inițierea unor proceduri simplificate în cazul fenomenelor naturale și a calamităților. Inițiativă legislativă pentru intervenții pe proprietăți private.

Inițierea unui act normativ privind stimularea activității medicilor de familie în vederea facilitării înființării în condițiile legii, a centrelor de permanență în județul Vâlcea.

Rezolvarea situației juridice, referitor la patrimoniul stațiunilor Voineasa și Vidra.

Situația actuală a Autostrăzii Pitești – Sibiu, gradul de realizare și posibilitatea realizării acesteia pe un traseu favorabil dezvoltării socio-economice a județului Vâlcea.

Parlamentarii prezenți, au achiesat la propunerile de modificare a legislației și au prezentat inițiativele susținute până la acest moment în cadrul Parlamentului, precum și activitățile ce urmează să le întreprindă pentru perioada următoare.

Totodată s-a convenit asupra faptului, ca astfel de întâlniri să aibă loc trimestrial, următoarea fiind în luna decembrie, moment în care se va analiza și stadiul de îndeplinire al celor convenite astăzi.