Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

FOTO ISU Vâlcea: RECRUTARE VOLUNTARI ÎN CADRUL PROGRAMULUI,,SALVATOR DIN PASIUNE’’

În perioada 22-26.04.2024, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,GENERAL MAGHERU’’ al judeţului Vâlcea desfăşoară, cea de-a șasea etapă de recrutare a persoanelor care doresc să devină voluntari în cadrul instituţiei noastre.
Voluntarul este persoana care îndeplineşte următoarele condiţii la înscrierea pentru activitatea de voluntariat:
a) vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
b) apt din punct de vedere medical;
c) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
d) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.
În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
c) copie după actul de identitate;
d) aviz psihologic (nu adeverinţă, din partea unui psiholog cu competenţă în specialitatea psihologie aplicabilă în domeniul securităţii naţionale, cu precizarea ,,apt sau inapt pentru activităţile în cadrul unui serviciu de urgenţă’’);
e) act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
f) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncă”;
g) acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.
Doritorii îşi pot depune dosarele de înscriere, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Magheru’’ al judeţului Vâlcea, str. Decebal, nr. 7, Râmnicu Vâlcea.
Informaţii suplimentare la Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor, telefon: 0250748201, interior 27008.