Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Black Friday 2019 is BLACK NOVEMBER !!!

OFERTÃ SPECIALÃ DE BLACK FRIDAY 2019 !!! Pentru orice înscriere în luna noiembrie 2019, la cursurile organizate de Profesional New Consult beneficiaţi de urmãtoarea ofertã :
5% reducere pentru înscrierea la un curs* organizat în perioada 01.11.2019 – 15.03.2020 de Profesional New Consult, cu condiţia achitãrii cursului parţial (în rate, cel puţin o primã ratã) în perioada 01 – 30 Noiembrie inclusiv. Plata poate fi efectuatã prin una dintre urmãtoarele forme : plata la casieriile societãţii, virament bancar, plata POS la centrele ce deţin aceastã facilitate;
10% reducere pentru înscrierea la un curs* organizat în perioada 01.11.2019 – 15.03.2020 de Profesional New Consult, cu condiţia achitãrii integral a cursului în perioada 01 – 30 Noiembrie inclusiv. Plata poate fi efectuatã prin una dintre urmãtoarele forme : plata la casieriile societãţii, virament bancar, plata POS la centrele ce deţin aceastã facilitate;
15% reducere pentru înscrierea la cel puţin douã cursuri* organizate în perioada 01.11.2019 – 15.03.2020 de Profesional New Consult, cu condiţia achitãrii integral a cursurilor în perioada 01 – 30 Noiembrie inclusiv. Plata poate fi efectuatã prin una dintre urmãtoarele forme : plata la casieriile societãţii, virament bancar, plata POS la centrele ce deţin aceastã facilitate;
* excepţie fac urmãtoarele cursuri : Igien㸠stivuitorist .
Prezentul regulament este pus la dispoziţia publicului pe site-ul www.profesionalnewconsult.ro şi poate fi studiat la cerere la sediile societãţii, reducerile se aplicã imediat, în cazul plãţii în rate, reducerea se aplicã ultimei rate de platã de curs. Prezentul regulament poate fi modificat de societatea Profesional New Consult cu aducerea la cunoştinţã a publicului larg prin prezentarea acestuia pe site-ul www.profesionalnewconsult.ro