Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează economist, sectorul Băbeni

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de economist în cadrul Serviciului Contractare, Sector Băbeni – Centrul Exploatare Vest:

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 27.04.2023 ora 12:00;
  • interviul va avea loc în data de 04.05.2023 ora 09:00. Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 20.04.2023 ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.