Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

 Anunț finalizare proiect

23.08.2022

„Achiziția de produse și echipamente de protecție in cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din UAT Comuna Slătioara”

UAT COMUNA SLĂTIOARA, județul Vâlcea anunță finalizarea proiectului „Achiziția de produse și echipamente de protecție in cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din UAT Comuna Slătioara”.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dotarea unităților de învățământ de pe raza comunei Slătioara, județul Vâlcea – Școala Gimnazială, Comuna Slătioara și Grădinița cu program normal Slătioara – cu produse și echipamente de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico sanitare minime necesare în scopul limtării răspândirii virusului SARS-CoV-2 și evitării creșterii rapide a numărului de infectări în rândul Grupului țintă și implicit la nivelulul regiunii.

Rezultate obținute: 206 elevi la Școala Gimnazială, Comuna Slătioara, 39 preșcolari, 23 de profesori, învățători și educatori și 2 persoane din categoria personal auxiliar beneficiază de echipamente și produse necesare pentru evitarea răspândirii virsului SARS CoV-2 în cadrul unitătilor de învățământ. Ca urmare a implementării proiectului elevii și cadrele didactice beneficiază de produse și echipamente de protecție necesare pentru desfășurarea orele de curs în condiții de siguranță.

Valoarea totală a proiectului: 364.055,70 lei

Valoarea cofinanțării UE: 354.055,70 lei

Dată de început proiect: 13.10.2020

Data finalizare proiect: 31.08.2022

Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 143159

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Date de Contact:

Comuna Slătioara, Județul Vâlcea, sat Mogoșești, nr. 1, România,

telefon: 0740041172, fax: 0250866339,

email: [email protected]