Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

79 de şcoli vâlcene nu au autorizaţie sanitară de funcţionare

În şedinţa Colegiului Prefectural din această dimineață, inspector școlar general, Andra Bica, împreună cu directorul executiv de la Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, Lorena Mărgăritescu, au prezentat situaţia unităţilor de învăţământ care nu au autorizaţie sanitară de funcţionare. Datele primite din teritoriu, arată că la nivelul judeţului Vâlcea, din totalul de 475 de şcoli, 79 nu au autorizaţie sanitară de funcţionare. Principalele motive pentru care aceste unităţi nu au obţinut autorizaţia sanitară sunt următoarele:

• amplasarea unităţilor de învăţământ în localităţi rurale fără sisteme publice de apă potabilă şi canalizare;

• întreţinerea neigienică, fără efectuarea dezinfecţiei periodice şi verificării prin probe de laborator a calităţii apei distribuite prin surse individuale – fântâni;

• neefectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale spaţiilor de învăţământ;

• nesolicitarea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin necunoaşterea legislaţiei privind modalitatea de autorizare sanitară sau din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale de funcţionare.

Datele din teritoriu au arătat ca o grădiniţă funcţionează în scara unui bloc de locatari. Este vorba despre grădiniţa cu program normal nr. 3 din Berbeşti. Există şi un liceu din judeţul Vâlcea care nu este autorizat, din cauză că nu are apă potabilă. Aici, este vorba de Liceul Teoretic, din comuna Măciuca. Per total, lipsa apei curente este cea mai întâlnită problemă în şcolile care nu au obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare. Inspectorul general a vorbit despre indolenţa şi dezinteresul anumitor directori de a depune documentaţia în vederea autorizării.

Directorul executiv de la Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, Lorena Mărgăritescu, a declarat că în anul şcolar 2015-2016, DSP Vâlcea , prin compartimentele de Control în sănătate publică şi Supravegherea stării de sănătate, a efectuat 325 controale igienico-sanitare în unităţile de învăţământ.

Cu ocazia controalelor şi recontroalelor igienico-sanitare s-au efectuat recomandări sanitare pentru respectarea legislaţiei în vigoare. S-au aplicat 47 sancţiuni, dintre care 5 sancţiuni contravenţionale în valoare de 5000 lei şi 42 de avertismente.