Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ministrul Lucia Varga vine la Vâlcea

VIZITĂ. Şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, ce va avea loc la sala Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, în data de 11 aprilie 2013, se va desfăşura în prezenţa ministrului delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Lucia Varga. La această şedinţă au fost invitaţi să participe, pe lângă membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, atât primarii localităţilor din judeţul Vâlcea, cât şi reprezentanţi ai judeţelor Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

Prefectul judeţului, Mircea Nadolu, a considerat necesar ca la această şedinţă să se discute despre inundaţiile care au avut loc în săptămânile trecute în judeţul nostru, dar şi de posibile investiţii, acolo unde situaţia o impune. Aşadar, la întâlnirea de joi, 11 aprilie, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Ion Stoenescu, va prezenta un material despre situaţiile de urgenţă generate de ploile abundente de săptămâna trecută. Prezentarea va cuprinde toate obiectivele (locuinţe şi anexe gospodăreşti, drumuri, poduri, podeţe, terenuri agricole, păşuni, fâneţe, reţele electrice etc.)  afectate, pentru fiecare localitate în parte, pe raza căreia s-au înregistrat fenomenele hidro-meteorologice periculoase, precum şi cauzele afectării (alunecări de teren, precipitaţii abundente, scurgeri şi aluviuni de pe versanţi, revărsare pâraie, creşterea debitului de apă şi eroziunea malurilor, torenţi puternici etc.)

La punctul 2 de pe ordinea de zi se va supune, spre aprobare, executarea unui drum tehnologic de acces spre perimetrul de exploatare a U.M.C Berbeşti, ce va asigura şi accesul spre cătunul Trestia, satul Valea Mare, oraşul Berbeşti, pe un traseu ocolitor ce afectează terenul forestier, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ocolului Silvic Horezu. Realizarea acestui obiectiv este absolut necesară întrucât, pe fondul precipitaţiilor abundente din ultima perioadă, s-a accentuat alunecarea de teren, fenomen ce a condus la distrugerea platformei DC 135 C Berbeşti-Valea Mare- cătunul Trestia, unde un număr de 15 gospodării au rămas izolate din punctul de vedere al traficului auto.

Conform agendei întâlnirii, reprezentantul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice– Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură va prezenta planurile de amenajare a bazinelor hidrografice, precum  şi proiectul de lege privind propunerile de modificare ale Codului silvic.

MAGDA POPESCU