Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Laurențiu Nicolae Cazan: „Hotărârile în materia dreptului penal se vor motiva în maxim 60 de zile”

În ședința din 10.05.2021, Camera Deputaților a votat aprobarea proiectului de lege privind modificarea legii 135/2010 privind Codul de Procedură Penală.

Potrivit deputatului vâlcean Laurențiu Nicolae Cazan, modificările votate sunt extrem de importante și reprezintă un mare pas înainte pentru justiția din țara noastră.

Astfel, prin votul de ieri, legea 135/2010 va suferi mai multe modificări, dintre care amintim:
Se modifică alin. (4) și alin. (5) ale art.208 C.p.p după cum urmează:

„ (4) în tot cursul judecății, până la pronunțarea hotărârii, instanța, din oficiu prin încheiere, verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat menținerea măsurii arestării preventive și a măsurii arestului la domiciliu dispuse față de inculpat sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea acestor măsuri. Dispozițiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

(5) În tot cursul judecății, până la pronunțarea hotărârii, instanța verifică, prin încheiere, din oficiu, periodic, dar numai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea acestei măsuri. Dispozițiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.”

Se modifică alin. (1) și (2) ale art. 363 C. p.p după cum urmează:

„ Art. 362. – Măsurile preventive în cursul judecății
În tot cursul judecății, până la pronunțarea hotărârii, instanța se pronunță, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

În cauzele în care față de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanța este datoare să verifice, în tot cursul judecății, până la pronunțarea hotărârii, în ședință publică, legalitatea și temeinicis măsurii preventive, procedând potrivit dispozițiilor art. 208.”

Se modifică art. 391 C.p.p după cum urmează:

„ Deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii se fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor.

La închiderea dezbaterilor, președintele completului informează părțile și persoana vătămată prezente asupra datei și modalității în care are loc pronunțarea hotărârii.

În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii nu pot avea loc în termenul prevăzut la alin. (1) instanța poate amâna succesiv pronunțarea, fiecare amânare neputând depăși 60 de zile. În toate cazurile, deliberarea, redactarea și pronunâarea hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 180 de zile de la închiderea dezbaterilor.”

Restul modifărilor legii 135/2010 pot fi consultate accesând următorul link – https://bit.ly/3f7v5yk

Deputatul PNL ne asigură că aceste modificări și altele care vor urma, sunt de natură să reformeze justiția românească.