Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Deputatul Eugen Neaţă despre legea salarizării unitare: „Am reuşit corectarea unor inechităţi privind salariaţii din mai multe domenii”

În cadrul şedinţei Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială, deputatul Eugen Neaţă a dezbătut legea cadru a salarizării unitare. Acesta a vorbit şi despre amendamentele adoptate la respectiva lege.

„Timp de două zile în cadrul şedinţei Comisiei pentru muncă şi protecţie socială am dezbătut Legea cadru a salarizării unitare cu amendamente.

Prin acest proiect am reuşit corectarea unor inechităţi privind salariaţii din mai multe domenii. La lucrări au participat doamna ministru, Lia Olguţa Vasilescu, secretari de stat, reprezentanţi din ministere, reprezentanţi ai Sindicatelor şi deputaţi.

Am adoptat mai multe amendamente la proiectul Legii salarizării, iar printre acestea se enumeră:

Salariile lunare ale funcţionarilor publici din Consiliile Judeţene, locale şi din serviciile publice din subordinea acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale, judeţene sau ale CGMB (în urma consultării sindicatelor reprezentative sau a reprezentanţilor salariaţilor). Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităţilor publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile şi soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare aferente personalului prevăzut în statutul de funcţii, sub condiţia încadrării în fondurile aprobate prin buget. Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit, sectorul bugetar se realizează de către Guvern, prin ministere şi instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestora, precum şi de alte autorităţi publice centrale autonome cu atribuţii în domeniu.

De asemenea, am amânat până pe 6 iunie dezbaterea şi votul asupra mai multor articole la propunerea ministrului Lia Olguţa Vasilescu.” a declarat deputatul Eugen Neaţă.