Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

51 absenți în Vâlcea, la a treia probă a Bacalaureatului

Astăzi, 22.06.2022, s-a desfăşurat a treia probă scrisă a Examenului Național de Bacalaureat din sesiunea iunie – iulie 2022, E. d) – Proba la alegere a profilului şi specializării. S-au prezentat 2211 de candidați din 2262 înscrişi, absentând un număr de 51 candidați.

Numărul total de înscrişi la Examenul Naţional de Bacalaureat în judeţul Vâlcea este de 2393 candidaţi: 2071 din seria curentă şi 322 din seriile anterioare.
Nu au fost înregistrate evenimente deosebite; niciun candidat nu a fost eliminat din examen.

7 elevi cu cerințe educaţionale speciale au beneficiat de condiţii de examen adaptate, conform procedurii de egalizare de şanse.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iunie, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 01 iulie.
În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.