Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

100 de elevi din Vâlcea îşi dezvoltă competenţele antreprenoriale în cadrul unui proiect european

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, în calitate de partener, implementează proiectul „Firma de Exercițiu, startul tău în antreprenoriat – FESTINA”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investește în oameni”, împreună cu Fundația CRIMM în calitate de solicitant și cu Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, Inspectoratul Școlar Județean Olt, Fundatia Orizont și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov în calitate de parteneri. Proiectul are o durată de 10 luni și își propune ca obiectiv general sprijinirea unui număr de 780 elevi din ciclul liceal din regiunile București, Ilfov și Sud Vest Oltenia, din care 100 elevi din județul Valcea, în procesul de dezvoltare a aptitudinilor de muncă și a unor competențe antreprenoriale prin metode inovative de învățare precum Firma de exercițiu, care să le faciliteze trecerea de la școală la viața activă și îmbunătățirea inserției pe piața muncii după finalizarea studiilor.

Pentru atingerea acestui deziderat, partenerii își propun, la nivel de obiective specifice, următoarele:

• OS1 Orientarea și consilierea profesională a 780 elevi din învățământul liceal și învățământul profesional ISCED 3 din cele doua regiuni de dezvoltare (Sud¬-Vest Oltenia și Bucuresti-Ilfov) prin instrumente potrivite pentru creșterea adaptabilității la economia de piață a acestora cu accent pe definirea profilului socio¬psiho profesional propriu și a opțiunilor de carieră.

• OS2 Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor acționale ale grupului țintă prin simularea proceselor interne dintr-¬o firmă reală în cadrul a 78 firme de exercițiu din care 10 firme în județul Valcea, înființate și organizate în cadrul proiectului în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă și asigurării unui cadru favorizant înființării de noi afaceri cu potențial crescut de reușită în rândul tinerilor.

• OS3 Crearea unui mediu favorizant tranziției de la școală la viața activă a 780 de elevi din ciclul liceal prin transferul de cunoștințe și competențe specifice mediului profesional și prin susținerea creării de 50 parteneriate de colaborare între unitățile de învățământ și mediul de afaceri, din care 9 parteneriate în județul Valcea. Grupul țintă este format din 780 elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar – ISCED 3, atât din învățământul liceal tehnic și din liceele cu profil teoretic și economic cât și din învățământul profesional, din licee din regiunile București-Ilfov și Sud Vest Oltenia, care vor fi cooptate în proiect prin acorduri de colaborare, anterior procesului de contractare.

Dacă sunteți interesați să aflați mai multe detalii despre proiect, vă invităm să vizitati site-ul http://www.vl.edu.ro