Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Finanţele Vâlcea ne aduc aminte că luni, 26 mai a.c., este termen pentru depunerea unelor obligaţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, întrucât 25 mai a.c. este zi nelucrătoare, până luni, 26 mai a.c. inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos:

– Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097.

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2014, formular 100.

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunarpentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2014, formular 112.

– Declaraţia privind veniturile realizate din România, formular 200.

– Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate, formular 201.

– Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220.

– Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe baza de norme de venit, formular 221.

– Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, formular 223.

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2014, formular 224.

– Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, formular 230.

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2014, formular 300.

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301.

– Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311.

– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307.

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna aprilie 2014, formular 390 VIES.

– Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394.