Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Prejudicii de 100.000 USD create bugetului de două firme vâlcene

În cursul lunii trecute, personalul Activității de Inspecție Fiscalăși al compartimentelor de control fiscal persoane fizice de la unitățile fiscale teritoriale, din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, a efectuat 233 de acțiuni de control, rezultatele inspecțiilor fiscale concretizându-se în stabilirea unor venituri suplimentare pentru bugetul general consolidat în sumătotalăde 2,15 milioane lei. Suma este formatădin 1,6 milioane lei – diferențe de impozite, taxe, contribuții și fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidența contabilă; 300.000 lei – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 115.000 lei din amenzi contravenționale și 165.000 lei din confiscă ri. Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumătotalăde 232.000 lei (circa 100.000 USD), DGFP Vâlcea a înaintat două cazuri instituțiilor abilitate pentru continuarea și definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate și a gradului de participare a acestora la infracțiunile constatate. În vederea identifică rii faptelor de evaziune fiscală, în luna octombrie, Direcția Generalăa Finanțelor Publice a Județului Vâlcea a acționat, prin structurile cu atribuții de inspecție fiscală, pentru verificarea: creșterii gradului de conformare voluntarăa operatorilor economici; realizării veniturilor bugetului general consolidat și reducerii arieratelor; modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidențierea în cuantumurile și la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor și a altor obligații fiscale Față de bugetul general consolidat; realității și legalității sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugatăcu opțiune de rambursare; comportamentului contribuabililor, toate aceste obiective vizând întărirea disciplinei financiar-fiscale și contabile.