Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

8.200 de vâlceni bolnavi de diabet

 Potrivit unei statistici a CAS Vâlcea

SĂNĂTATE. Printr-un proiect de hotărâre, Ministerul Sănătății Publice (MSP) a stabilit modalitățile de asigurare cu medicamente și materiale sanitare din cadrul programelor naționale de sănătate. Pentru asigurarea automonitorizării și tratamentului bolnavilor diabetici, MSP a propus eliberarea testelor de automonitorizare și a medicamentelor specifice prin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractualăcu Casele de asigurări de sănătate.

Programele naționale de sănătate se finanțeazăde la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice, din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății Publice că tre bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Conform afirmațiilor purtătorului de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea, Dorel Constantinescu, sistemul asigurărilor sociale de sănătate dispune de o serie de programe naționale cu tratament gratuit. În acest program este inclus și tratamentul și monitorizarea persoanelor cu infecție HIV-SIDA și tratamentul post-expunere. Tratamentul în spital și ambulatoriu al bolnavilor cu afecțiuni oncologice a fost finanțat integral din bugetul Ministerului Sănătății Publice prin transferuri în bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Proiectul de act normativ prevede asigurarea accesului la medicamente și materiale sanitare pentru tratamentul bolnavilor cu infecții HIV/SIDA și al celor bolnavi de tuberculozăprin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractualăcu Casele de asigurări de sănătate. În județul nostru, în cursul anului trecut, 80 de persoane au fost depistate cu virusul HIV și au beneficiat de tratament gratuit. Costul mediu al tratamentului pentru fiecare persoană, fiind de peste 15 mii lei.

În programul național SIDA, prin strategia V (dezvoltarea infrastructurii și a capacităților de acordare a asistenței medicale, sociale și de îngrijire paliativăpersoanelor care trăiesc cu HIV-SIDA, membrilor familiilor lor, precum și copiilor afectați de HIV-SIDA), este asigurat tratamentul gratuit și extinderea accesului la tratamentul specific al persoanelor cu HIV-SIDA. De asemenea, se asigurăși perfecționarea acordării asistenței medicale, sociale și îngrijirilor paliative persoanelor cu HIV-SIDA, cu maladii oportuniste și membrilor familiilor lor. Asigurarea cu tratament gratuit a bolnavilor cu sifilis – 100%. Uniunea asociațiilor care reprezintăinteresele pacienților seropozitivi a cerut, anul trecut, minis­terului sărenunțe la descentralizarea eliberării medicamentelor antiretrovirale pentru că s-ar pierde confidențialitatea cazurilor.

200 de persoane au fost tratate prin dializă

Alte programe naționale cu finanțare gratuităsunt: tratamentul bolnavilor de tuberculoză, de care 500 de vâlceni au avut nevoie anul trecut, iar costul individual a fost de 500 lei. În ceea ce privește programul de oncologie, 1.300 de persoane au avut nevoie de acest tratament, iar costul a fost de 5.700 lei. De asemenea, în cursul anului trecut, 8.200 de persoane au beneficiat de tratament pentru diabet, costul acestuia fiind de 500 lei pentru fiecare persoană. Pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat și al celor care au făcut transplant, medicamentele antidiabetice specifice (antidiabetice orale și de tipul insulinelor), precum și medicamentele pentru tratamentul stării post-transplant se elibereazăprin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractualăcu Casele de asigurări de sănătate. Sumele pentru controlul bolnavilor cu diabet zaharat constând în efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c) se asigurăprin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății că tre bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Un alt program național în care au fost înscriși 273 de vâlceni a fost cel de osteoporoză, iar costul individual a fost de 377 lei. 50 de persoane au beneficiat de tratament pentru post-transplant, aceasta însemnând un cost individual de 16 mii lei. Aproape 200 de persoane au fost tratate prin programul național de dializă, iar costul individual a fost de 15 mii lei.

„O situație aparte o reprezintăprogramul național de ortopedie, unde au beneficiat de endoprotezare, peste 150 de persoane. Costul individual al tratamentului fiind de 1.500 lei, în condițiile în care, în urma acestei intervenții, care înainte se făcea în centrele universitare, bolnavii sunt recuperați integral”, a mai spus purtătorul de cuvânt, Dorel Constantinescu.

Cum poate un pacient săbeneficieze de programe naționale?

Potrivit purtătorului de cuvânt al CAS Vâlcea, Dorel Constantinescu, pentru persoanele asigurate, cel mai important este săefectueze controlul periodic anual, în scopul depistării precoce a bolilor cronice. „În cazul suspectării existenței unei afecțiuni cronice, medicul de familie va îndruma asiguratul că tre un medic specialist. Acesta va confirma sau va infirma suspiciunea și va stabili dacă pacientul îndeplinește criteriile de includere în subprogram și momentul includerii acestuia în subprogram, cu încadrarea în bugetul aprobat”, a spus Constantinescu.

Pentru unele programe, existăși listăde așteptare. Persoanele neasigurate pot beneficia, de asemenea, gratuit de programele naționale de sănătate din momentul diagnostică rii unei boli cuprinse în aceste programe. Neasigurații care suspecteazăcă au o asemenea boalătrebuie săse prezinte, însă , la un medic specialist, care va confirma sau infirma suspiciunea.

Potrivit site-ului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), beneficiarii subprogramelor naționale de sănătate sunt persoanele asigurate care prezintăafecțiuni incluse în programele naționale și persoanele care nu realizeazăvenituri din muncă , pensie sau din alte surse și prezintăafecțiuni incluse în programele naționale.