Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

BUICAN face jocurile SAMSARILOR DE PĂDURI în Parlamentul României

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România Nostra Silva a demarat un apel către Senatul României pentru a opri proiectul de lege pentru desfiinţarea şi dispariţia formelor asociative, iniţiativă a deputatului PNL Cristian Buican. Activitatea de loby a fondurilor de investiţii şi a samsarilor de păduri a mai găsit o breşă în Parlamentul României: deputatul PNL de Vâlcea Cristian Buican.
După câteva iniţiative legislative eşuate ale unor deputaţi sau ale unor senatori din toate partidele politice, prin care s-a încercat legalizarea înstrăinării terenurilor devălmaşe ale comunităţilor istorice de proprietari, un nou proiect de lege care vrea să legifereze înstrăinarea obştilor de moşneni şi a composesoratelor riscă să fie adoptat tacit de Senatul României, dacă nu va fi respins până la data 18 decembrie 2014.
„Deşi moşnean la rândul său, provenit din nordul judeţului Vâlcea – un teritoriu cu cele mai vechi obşti devălmaşe din ţară, zonă pe care o reprezintă şi în Parlamentul României – domnul Cristian Buican a depus o iniţiativă legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate, fără să consulte comunităţile istorice de proprietari pe care le reprezintă şi neţinând cont de faptul că, la nivel naţional, fiecare zonă istorică are un specific propriu în ceea priveşte formele istorice de proprietate comună.
Proiectul de lege a mai fost semnat de alţi 22 de deputaţi şi senatori PNL – fiind înregistrat la Camera Deputaţilor sub nr. BP253/02.04.2014, iar la Senat sub nr. L413/16.06.2014.
Proiectul, aparent, vrea să reglementeze înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate, în realitate nu se urmăreşte decât legalizarea vânzării proprietăţilor devălmaşe (art. 24 din proiect), a ieşirii din indiviziune, a înstrăinării drepturilor în afara membrilor obştii (art. 77, 79, 80) – se renunţă, de dragul unor comisioane şi profituri imediate la reguli milenare, consacrate de obiceiul vechi al moşnenilor şi de toate legiuirile anterioare anului 1948, precum şi de legile din perioada 1990-2014.
Proiectul de lege a primit aviz negativ de la Comisia pentru agricultură (9.09.2014), Comisia juridică (19.09.2014), Comisia pentru mediu (16.06.2014).
Şi Consiliul Legislativ a emis tot aviz negativ (14.05.2014), argumentând că proiectul de lege creează paralelisme, dar conţine şi contradicţii în reglementarea pe care o iniţiază, pe lângă alte numeroase lacune de tehnică legislativă.
La sesizarea membrilor Nostra Silva, la 23.09.2014, 15 iniţiatori şi-au retras susţinerea pentru proiectul de lege Cristian Buican.
Proiectul de lege a fost pe ordinea de zi a Senatului la 1.10.2014, 9.12.2014 şi 15.12.2014, nefiind supus la vot, în condiţiile în care termenul pentru adoptare tacită se împlineşte la 18.12.2014.
Propunerea demagogică a iniţiatorilor nu reprezintă o îmbunătăţire a textelor de lege actuale, ci reprezintă o cosmetizare vicleană a legii prin care toţi cei amestecaţi în crima organizată care ţine de retrocedarea proprietăţii să se pună la adăpost şi ar servi, probabil, doar intereselor financiare ale celor care îi susţin pe dinamizatorii acestei iniţiative legislative.
Solicităm Senatului României respingerea acestui proiect de lege, întrucât nu urmăreşte un interes general, ci unul particular al intermediarilor de tranzacţii imobiliare, al speculanţilor şi al fondurilor de investiţii.
Aşteptăm un răspuns ferm din partea senatorilor: o delimitare de „cozile de topor” care au iniţiative legislative prin care să se vândă ceea ce niciodată nu a fost de vânzare: comunităţile istorice de proprietari” arată Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România Nostra Silva.