Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ion Cîlea vrea modificarea Codului Silvic

Pentru dezvoltarea domeniul schiabil de la Obârşia Lotrului „Transalpina Ski Resort” este nevoie de modificarea legii • în acest sens, preşedintele CJ Vâlcea doreşte ca parlamentarii vâlceni să facă lobby pentru modificarea legii

La implementarea proiectelor din domeniul turismului de către Consiliul Judeţean Vâlcea au fost întâmpinate o serie de probleme generate de prevederile Codului Silvic. În acest moment, CJ Vâlcea implementează mai multe proiecte cu finanţare nerambursabilă, un număr important dintre acestea vizând domeniul turismului. Astfel, cele mai importante proiecte din domeniul turismului vizează dezvoltarea zonei de nord a judeţului, în special a domeniului schiabil de la Voineasa.

Considerând protecţia mediului ca prioritate de dezvoltare şi având în vedere interesul deosebit al Consiliului Judeţean Vâlcea de a dezvolta zonele turistice prin afectarea minimă a mediului, este necesară modificarea câtorva articole din Codul Silvic. Astfel, cunoscând că potrivit alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 46/ 2008 – Codul silvic – „Este interzisă includerea pădurilor în intravilan”, propunem completarea acestuia cu următoarea formulare „cu excepţia pădurilor proprietate privată ale persoanelor fizice şi unităţilor administrativ-teritoriale, care prin planuri urbanistice sunt transformate în păduri de recreere sau de agrement în care sunt cuprinse activităţile de la literele d), e), f), g) art. 3 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”.