Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ion Cîlea se implică activ pentru normalizarea situaţiei de la Vaideeni

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, se află în alertă de când inundaţiile au făcut prăpăd în judeţul Vâlcea. El a coordonat şedinţele de monitorizare a evoluţiei situaţiilor provocate de natură la Vaideeni şi a luat şi primele măsuri. La intervenţia şefului judeţului, mai mulţi agenţi economici din judeţ au pus la dispoziţia comandamentului judeţean pentru situaţii de urgenţă mai multe utilaje printre care: un excavator S1400 (capacitate cupă 1,4m3), 3 buldozere cu lamă şi cupă de peste 30 to, buldozer de mare capacitate, 3 volle cu capacitate între 3 – 5 m3, 5 autobasculante etc. „O parte dintre aceste utilaje terasiere au fost dirijate încă din ziua precedentă la lucrările de refacere a drumurilor de interes local, la regularizarea albiilor şi consolidarea malurilor râurilor Luncavăţ şi Cerna. În cadrul şedinţei de comandament s-a stabilit ca toate tipurile de lucrări să se realizeze sub stricta supraveghere şi coordonare a specialiştilor din cadrul Consiliului Judeţean, Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Vâlcea, Apavil şi Administraţia Bazinală de Apă Olt (ABA). Pentru evaluarea pagubelor produse în gospodăriile populaţiei, îndeosebi în zonele unde casele au fost distruse complet sau parţial de torenţi a fost constituită o Comisie specială coordonată de arhitectul şef Rozalia Harambaşa, din care fac parte 5 specialişti.

O altă Comisie de evaluare şi intervenţie cu 3 membri este coordonată de ing. Florea Mierluş, directorul Direcţiei Tehnice şi va acţiona la refacerea infrastructurii rutiere. Forţele de intervenţie ale ABA Olt, din care fac parte 6 specialişti, câte 2 pentru fiecare punct de lucru, vor fi coordonate personal de către directorul ABA Olt, ing. Băviţă Daniel. Acţiunile acestora au în vedere regularizarea şi refacerea secţiunilor de albii compromise precum şi consolidarea malurilor râurilor Luncavăţ şi Cerna. Preşedintele Ion Cîlea a cerut ca, pentru reabilitarea conductei de alimentare cu apă, sarcină ce revine echipelor din cadrul Apavil Vâlcea, să se refacă în regim de urgenţă drumul de acces în lungime de 8,5 km până la sursa de apă spre a permite transportul conductelor şi utilajelor de intervenţie, asigurarea apei potabile pentru localitate urmând să se realizeze în următoarele 2 zile” – se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Judeţean Vâlcea.