Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VÂLCEA: ABA Olt angajează

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea – subunitate a Administrației Bazinale de Apă Olt, instituție publică, organizează în data de 29.07.2015, ora 9.00, la sediul din Rm. Vâlcea, str. Posada nr. 21, concurs pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic în cadrul formației de lucru Drăgașani.

Condiţii de participare:
– pregatire profesională: studii medii/profesionale;
– stare de sănătate bună (prin certificat medical, din care să rezulte că este apt pentru prestarea muncii respective);
– cazier judiciar;
– să nu fie patron sau asociat la firme care desfăşoară activităţi concurenţiale sau neloiale A.N. „Apele Române”;
– să nu fi avut contractul individual de muncă desfăcut pentru abateri disciplinare în ultimii 5 ani sau condamnări penale care îl fac incompatibil cu activitatea locului de muncă – copie carnet de muncă și adeverințe/raport REVISAL;
– să nu aibă interdicție judecătorească de profesare a funcţiei.

Precizări privind activitatea:
– durata normală a muncii – 8 ore/zi; 40 ore/ săptămână;
– durata perioadei de probă – 30 zile calendaristice;
– condiții de lucru: teren.

Concursul va consta într-o probă scrisă care este eliminatorie și interviu.

Conținutul dosarului, fișa postului, precum și tematica concursului sunt afişate la sediul S.G.A. Vâlcea.

Înscrierea se face în baza dosarului complet la secretariatul SGA Vâlcea, după verificare la compartimentul R.U.R.P.A. până la data de 17.07.2015 inclusiv, ora 15.00.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0250/730.415, int. 113.