Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CSM critică implicarea preşedintelui şi premierului în scandalul evacuării şi executării Antenelor

Scandalul evacuării şi executării Antenelor, din „Dosarul ICA”, este unul de notorietate. După declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis şi ale premierului Dacian Cioloş, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a ţinut să facă o serie de precizări, amintindu-le celor doi înalţi demnitari că există anumite prevederi în Constituţia României pe care trebuie să le respecte.

„Nimeni nu este mai presus de lege”, „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii”, „Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”, sunt doar câteva mesaje din Constituţie pe care preşedintele CSM le-a transmis.

De altfel, preşedintele CSM a criticat poziţiile publice pe care Iohannis şi Cioloş le-au avut în acest scandal, considerând că aceştia au pus în pericol independenţa şi prestigiul justiţiei.

„Având în vedere recentele demersuri ale puterii legislative, precum şi mesajele publice ale reprezentanţilor de vârf ai puterii executive, respectiv Preşedintele şi Prim ministrul României, privind acţiunea, amplu prezentată şi comentată mediatic, a punerii în executare, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a hotărârii judecătoreşti pronunţate în dosarul cunoscut publicului sub denumirea „dosarul ICA”,

Dezbaterea publică, precum şi mesajele publice ale reprezentanţilor puterii executive şi legislative, începând cu Preşedintele şi Prim – ministrul României, Preşedintele Senatului, parlamentari cu vocaţie de formatori de opinie şi importanţi reprezentanţi ai presei scrise şi audiovizuale conţin aprecieri de natură a pune sub semnul precarităţii o procedură judiciară ce se constituie, prin lege, ca parte a procesului penal – şi anume executarea hotărârii judecătoreşti.

Astfel de manifestări riscă să exceadă cadrului constituţional în materia înfăptuirii justiţiei în România, prezentând un potenţial de afectare a independenţei şi prestigiului acesteia prin deviere de la principiile statului de drept.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii îşi manifestă îngrijorarea faţă de exprimarea publică a unor opinii în cauză, fără a distinge între actul de justiţie propriu – zis şi acţiunile autorităţii publice responsabile cu punerea în executare a hotărârii judecătoreşti.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii invită reprezentanţii autorităţilor statului, instituţiile de presă şi societatea civilă, la o abordare echilibrată, lucidă şi rezonabilă a dezbaterii publice, ca semn de matură asumare a logicii democratice şi a echilibrului puterilor în stat” – a fost mesajul preşedintelui CSM, judecător Mircea Aron.