Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Taxa auto, ILEGALĂ

• Românii care au plătit în 2012 această taxă îşi vor putea recupera banii

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că taxa auto instituită de Guvernul României în ianuarie 2012 contravine Articolului 110 al Tratatului de Funcţionare al Uniunii Europene. Astfel, devin discriminatorii taxele încasate în 2012 din cauza suspendării din legea 9/2012 a plăţii taxelor pentru înmatriculare interne. Aceste taxe ar trebui restituite daca cetăţenii care le-au plătit vor deschide procese.

Despre timbrul de poluare, care a fost introdus în perioada ianuarie 2013 – martie 2014, Curtea a hotărât că legea aplicată în acest interval aduce o modificare esenţială care înlătură discriminarea.

Tribunalul din Sibiu şi Curtea de Apel Bucureşti s-au adresat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru a lămuri dacă Articolul 110 din Tratatul Uniunii Europene interzice instituirea unei taxe pentru emisii poluante pentru autovehicule, „dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulaţie, în statul membru menţionat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţă naţională”.

În data de 3 februarie 2013, Curtea a stabilit următoarele: „Articolul 110 TFUE (n.r. Tratatul UE) trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim de impozitare precum cel instituit, apoi circumcis de reglementarea naţională în discuţie în litigiile principale, prin care un stat membru aplică autovehiculelor o taxă de poluare care este astfel stabilită încât descurajează punerea în circulaţie, în acest stat membru, a unor vehicule de ocazie cumpărate din alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională”.

Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a fost dată în cauzele conexate C-97/13 şi C-214/13, având ca obiect cereri de decizie preliminară formulate de Tribunalul Sibiu şi de Curtea de Apel Bucureşti. Ea este obligatorie si se aplică tuturor litigiilor aflate pe fond.