Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VEZI AICI câte amenzi a dat ITM Vâlcea în luna iulie

Inspectorii ITM Vâlcea au plecat în luna iulie în control, verificând 195 de agenţi erconomici, ocazie cu care au fost dispuse 412 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. În urma verificărilor, au fost aplicate 67 de sancţiuni contravenţionale, din care 36 avertismente şi 31 amenzi în valoare de 160.300 lei .

În ceea ce priveşte munca la negru, inspectorii au descoperit 19 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost: • neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; • netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; • neplata drepturilor salariale; • neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; • neîntocmirea foilor colective de prezenţă; • neacordarea repausului săptămânal; • neplata orelor suplimentare; • neplata orelor de noapte; • nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 58 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.

Au fost efectuate 114 controale şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, fiind dispuse 247 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 247 sancţiuni contravenţionale din care, 242 avertismente şi 5 amenzi în valoare de 33.000 lei.

Tot în luna iulie 2014 au fost înregistrate 5 accidente cu incapacitate temporară de muncă, un accident de munca mortal şi nu a fost înregistrată nicio boală profesională.