Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

RETROSPECTIVA ECONOMICA A JUDETULUI VALCEA

• Evenimentele și realizările marcante în anul 2006

În anul ce stătocmai săse încheie, în economia județului Vâlcea s-au petrecut câteva evenimente care au „marcat” evoluția ulterioarădin industrie, servicii și agricultură. Tendința generalăa principalilor indicatori economici înregistrați de agenții economici din județul Vâlcea a urmat cursul ascendent de creștere consemnat la nivelul întregii țări, creștere care a avut drept „locomotivă” industria chimică (SC Oltchim SA și Uzinele Sodice Govora). Creșterea economică în județul Vâlcea se estimeazăsăfie în 2006 de peste 8%, conform prognozelor formulate de specialiștii Direcției Județene de Statistică . Principalele evenimente petrecute în 2006 sunt: reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora, aniversarea a 40 de ani de la înființarea SC Oltchim SA, dezvoltarea fărăprecedent a Magnetto Wheels SA Drăgășani (fosta întreprindere Roți Auto).

 

Uzinele Sodice Govora…

Cel mai important eveniment al anului este de departe privatizarea USG cu polonezii de la compania CIECH. Cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni la SC Uzinele Sodice Govora SA de că tre polonezii de la CIECH Varșovia poate reprezenta un important moment de cotiturăpentru o întreprindere greu încercatăîn ultimii 10 ani. Mutarea decisivăși schimbarea acționariatului la întreprindere a avut loc în urmăcu câteva săptămâni, când polonezii de la CIECH au semnat un acord cu societatea Begacom Timișoara (fostul acționar majoritar de la USG), CET Govora și cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în vederea transmiterii contractului de privatizare că tre CIECH semnat în decembrie 2002 de fostul APAPS cu frații Cristescu. Odatăcu novarea contractului de privatizare, polonezii de la CIECH au semnat un acord pentru cumpărarea pachetului de acțiuni deținut de societatea CET Govora la USG. La prima vedere, “măritarea” Uzinelor Sodice Govora cu polonezii de la CIECH pare o partidăbunăpentru USG, având în vedere situația dezastruoasăa întreprinderii. După un an de zile de când cei de la AVAS și Consiliul Județean Vâlcea promiteau că reprivatizarea USG va avea loc în cel mai scurt timp posibil, astăzi în sfârșit polonezii au preluat oficial întreprinderea. Nu se știe valoarea exactăa tranzacției, dar oricum această valoare este superioarăcelei cu care frații Cristescu au cumpărat în 2002 această fabrică . Săne aducem aminte că atunci, societatea Begacom a achiziționat de la defuncta Autoritate pentru Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului fabrica cu doar 2 milioane de dolari, din care prețul pachetului de 80% din acțiunile USG reprezenta mai puțin de 500.000 de dolari. Schimbarea oficialăa structurii acționariatului a avut loc la începutul lunii decembrie, când la USG a avut loc ședința ordinarăa Adunării Generale a Acționarilor de la întreprindere pentru a constata noua structurăa acționariatului conform unei adrese din 4 decembrie 2006 a Registrului Independent Riavest. Concret, la ședința AGA au participat printre alții, binecunoscutul liberal Nicolae Jivan, reprezentând societatea CET Govora, Tiberiu Csaky, reprezentantul SC Begacom SA Timișoara, și Laurențiu Avram, din partea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului. Comisia de cenzori a constatat că sunt prezenți acționari reprezentând 88,5% din capitalul social și a declarat că Adunarea GeneralăOrdinarăa Acționarilor a fost legal și statutar convocatăși constituită. Deși nu avea acest atribuit stabilit de lege, directorul executiv al USG, Florin Bălan, a mai convocat în data de 25 noiembrie, o ședințăextraordinarăa Adunării Generale a Acționarilor…

Întrucât pe ordinea de zi erau înscrise printre altele și două proiecte de hotărâri care vizau constatarea modifică rii structurii acționariatului la USG și modificarea componenței Consiliului de Administrație al USG în conformitate cu structura noului acționariat, iar adresa de la Registrul Acționarilor Riavest a venit cu întârziere, ședința AGA nu a mai avut loc. Concret, prin Hotărârea nr. 5/5 decembrie 2006, acționarii reuniți în ședința Adunării Generale a Acționarilor au constatat noua structurăa acționariatului de la SC Uzinele Sodice Govora SA. Astfel, situația sintetică a acționariatului societății confirmatăde Registrul Acționarilor Riavest este următoarea: CIECH Varșovia deține 93% din acțiunile USG, AVAS deține 2,8% din acțiuni, iar restul aparține micilor acționari. S-a mai hotărât ca din Consiliul de Administrație al USG săfacă parte patru polonezi (de la CIECH Varșovia) și un român: Maciej Pasieka, Kazimierz Przelomski, Jerzy Franczak, Jan Szczepanski și Titi Paraschiv.

 

SC Oltchim SA…

Un alt eveniment care a marcat anul 2006 a fost reprezentat de aniversarea a patru decenii de activitate a celei mai mari societăți comerciale din județul Vâlcea – SC Oltchim SA. Totodată, activitatea întreprinderii a fost „bulversată” de decizia guvernanților de renunțare la procesele cu acționarii minoritari, mutarea societății în ograda AVAS-ului, precum și emiterea ordonanței de guvern privind demararea procedurilor de privatizare a întreprinderii. Chiar în luna iulie a anului 2006, acționarii de la SC Oltchim SA (atunci acționar majoritar era Ministerul Economiei și Comerțului) au decis aprobarea renunțării la procesele cu acționarii minoritari care solicitau anularea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8 din 28 noiembrie 2003 de conversie a unor datorii că tre bugetul de stat în acțiuni la SC Oltchim SA. Zilele trecute, Comisia pentru buget a Camerei Deputaților a adoptat Ordonanța de Urgențăprivind unele măsuri pentru privatizarea societății Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, în forma prezentatăde Guvern. Ordonanța a fost respinsăde Senat și a intrat în dezbaterea Camerei Deputaților cu recomandare de respingere. Legalizarea privatizării SC Oltchim SA mai trebuie acum aprobatăși de plenul Camerei Deputaților. Ordonanța de urgențăprivind unele măsuri pentru privatizarea societății Oltchim SA a fost adoptată de Executiv în concordanțăcu obiectivele înscrise în programul de guvernare 2005-2008, precum și cu angajamentele asumate de România Față de Uniunea Europeană privind diminuarea implică rii statului în economie. Acest deziderat poate fi îndeplinit numai prin asigurarea cadrului legal care săpermităposibilitatea declanșării imediate a procesului de privatizare a SC Oltchim SA. Având în vedere cadrul propice oferit de evoluția ascendentăa industriei petrochimice și interesul sporit manifestat de investitori strategici pentru cumpărarea pachetului de acțiuni deținut de statul român la această societate, specialiștii sunt de părere că privatizarea SC Oltchim SA s-ar realiza în termen scurt și ar fi încununatăde succes. În situația neadoptării măsurilor cuprinse în ordonanța de privatizare, consecințele asupra viitorului acestei societăți de referințăpentru economia românească pot fi dezastruoase, (determinând chiar încetarea activității acesteia), unul dintre motive putând fi renunțarea de că tre societatea Petrom București la investițiile pentru producția de etilenă, în contextul în care în programul de dezvoltare al SC Petrom SA sunt incluse investiții comune realizate împreunăcu SC Oltchim SA pentru instalațiile de pirolizăde la Arpechim Pitești. De asemenea, în vederea conformă rii cu directivele Uniunii Europene, societatea Oltchim SA va derula mai multe investiții în vederea protecției mediului.

Astfel, lucrările de investiții la acest capitol au o valoare de 585 miliarde lei vechi. Totodată, conducerea Oltchim SA a derulat o serie de investiții în Direcția Agro-Alimentarăa întreprinderii. Astfel, lucrările de la acest capitol (a că ror valoare pentru anul 2006 a fost de 43 miliarde lei vechi) au avut ca scop respectarea condițiilor de tehnologie, protecție a mediului, a condițiilor sanitar veterinare și de biosecuritate cerute de Uniunea Europeană . Chiar conducerea SC Oltchim SA recunoaște că societatea a depus eforturi deosebite pentru a se elimina poluările de mediu prin politica sa de investiții, a achiziționat tehnologii performante, respectiv Electroliza cu Membrană, AnhidridăFtalică , Plastifianți și instalația de Ardere rezidii, eliminându-se depozitarea reziduurilor organice la batal. Au fost realizate instalații pentru prelucrarea prin absorbție a gazelor la instalațiile din combinat. Pentru aceste investiții și pentru eforturile făcute lui SC Oltchim SA i s-a atribuit Certificarea ISO 14001 de că tre TUV Gmbh Germania. Existătotuși în continuare probleme legate de mediu, în ceea ce privește apele uzate deversate de Oltchim la suspensiile reziduale filtrabile și substanțele organice. Pentru corectarea acestor deficiențe se întreprind lucrări pe baza unor studii comandate la Ecoind București, cât și a măsurilor directe întreprinse de serviciile de specialitate din Oltchim.

 

 Magnetto Wheels Drăgășani (fosta întreprindere Roți Auto)…

Premiatăla Gala Topului Firmelor Vâlcene din acest an și câștigătoarea Trofeului Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea a fost societatea Magnetto Wheels Drăgășani (fosta întreprindere Roți Auto). Într-adevăr, întreprinderea a cunoscut o dezvoltare spectaculoasăDupă ce a fost privatizatăcu italienii de la Magnetto. Pentru acest an, cifra de afaceri va fi de circa 84 milioane de lei noi (peste 24 milioane de euro), în creștere cu 13% Față de nivelul consemnat anul trecut. Deja firma și-a majorat capitalul social cu 1,5 milioane euro, pentru a acoperi o datorie că tre societatea-mamă, care a furnizat că tre filiala din România o serie de linii tehnologice. De asemenea, se estimeazăcă investițiile prevăzute pentru acest an vor totaliza circa șase milioane de euro, fonduri utilizate pentru achiziția unei linii de producție de cercuri și a unui utilaj de grunduire. Circa jumătate din producția realizatăde Magnetto Wheels România este destinatăexportului, cealaltăjumătate fiind distribuităpe piața românească , în special că tre Automobile Dacia și Daewoo Automobile România. Grupul italian Magnetto Wheels, cel mai mare producă tor de roți din Europa, a intrat pe piața românească în urmăcu patru ani, când a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al societății Roți Auto Drăgășani. Pânăîn acest moment, acționarul majoritar a investit în unitatea vâlceanăaproximativ 20 de milioane de euro (fonduri direcționate pentru realizarea unui program general de retehnologizare a societății), iar pentru viitor urmeazăsăfie alocate alte cinci milioane de euro pentru investiții. La Drăgășani, a fost transferatăo linie de producție dezafectatădin Italia, ca urmare a reorganizării grupului italian pe baza unei strategii care vizeazărelocarea producției că tre țări unde costurile cu forța de muncă sunt reduse. Totodată, la fabrica de la Drăgășani au fost transferate și o parte din contractele pe care Magnetto Wheels le are cu mai mulți producă tori auto din Europa (Fiat Auto Poland, Magyar Suzuki și Zastava Automobili).

Grupul Magnetto Wheels a cumpărat la începutul anului 2000, prin divizia sa Fergat SpA, pachetul majoritar de acțiuni al societății Roți Auto Drăgășani pentru suma de 4,4 milioane de euro. Ulterior, Magnetto Wheels a majorat capitalul societății cu un milion de euro, iar acum deține 85 din acțiunile societății Roți Auto. Ceilalți acționari sunt SIF Oltenia, fondul de investiții Broadhurst Investments și micii acționari. Societatea are în prezent peste 250 de angajați, Față de peste 600 câți erau la data privatizării.

 

River Plaza Mall…

În domeniul serviciilor, cea mai de răsunet realizare în 2006 o reprezintăconstrucția și inaugurarea celui mai mare centru comercial de tip Mall – River Plaza, După o investiție directăde 18 milioane de euro realizatăde o firmăvâlceană. Mall-ul River Plaza din Râmnicu Vâlcea este primul centru comercial din această parte a țării care reunește ultimele inovații și standarde internaționale în materie de comerț. Structurat pe parter plus cinci nivele, depășind în înălțime 25 de metri, complexul are finisaje de calitate superioară, lifturi panoramice și scă ri rulante. Amplasat în buricul târgului, complexul are deschidere la traficul stradal pe trei laturi, accesul fiind facil orică rui client. Pentru a răspunde necesității unei parcă rii facile și în siguranțăa autoturismelor, Mall-ul dispune de spații de parcare atât în interior cât și în exterior, însănumărul lor este total insuficient. Este mult prea puțin Față de necesitățile practice, fiind nevoie de circa 500 de locuri de parcare. Proiectul se bazeazăpe un studiu de piațăși prefezabilitate ce a vizat oportunitatea construirii unui complex comercial de tip mall în Râmnicu Vâlcea. Studiul întocmit de renumita firmăColliers Internațional a certificat faptul că municipiul Rm. Vâlcea reprezintăo piațăcomercialăfavorabilă, cu un nivel ridicat al veniturilor.