Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

S-au majorat alocațiile și ajutoarele sociale

” „Pomeni de la Guvern”

Miercuri, 9 ianuarie, Guvernul a decis majorarea, cu 4,5%, a unor alocații și ajutoare sociale de care beneficiazăanumite categorii de persoane. Majorarea s-a făcut în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum, prognozat pentru anul 2008 și intrăîn vigoare din această lună. Cuantumul alocației pentru copiii nou-născuți crește cu 4,5%, de la 204 lei la 213 lei, începând cu luna ianuarie 2008. De această majorare vor beneficia peste 190.000 copii nou-născuți. Efortul financiar este de circa 40,47 milioane lei. Fondurile necesare pentru plata acestor alocații se suportăde la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse pe anul 2008. Alocația de plasament a fost indexatăcu 4,5% începând cu luna ianuarie 2008, cuantumul lunar ajungând astfel la 90 lei. Alocația se acordăpotrivit prevederilor art. 20 din OUG nr. 26/1997 și Legii nr. 272/2004, pentru fiecare copil încredințat, dat în plasament sau asupra că ruia s-a instituit tutela. Efortul suplimentar anual este de 2,553 milioane lei, pentru un număr estimat de 53.000 de beneficiari și se asigurădin fondurile alocate de la bugetul de stat Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pe anul 2007. Începând cu luna ianuarie 2008, cuantumurile alocației familiale complementare și a celei de susținere pentru familia monoparentalăse vor majora cu 4,5%. Cuantumul alocației familiale complementare se majorează: pentru familia cu un copil, de la 36 lei la 38 lei; pentru familia cu 2 copii, de la 42 lei la 44 lei; pentru familia cu 3 copii, de la 47 lei la 49 lei; pentru familia cu 4 sau mai mulți copii, de la 52 la 54 lei. Alocația de susținere pentru familia monoparentalăse majoreazăastfel: pentru familia cu un copil, de la 52 lei la 54 lei; pentru familia cu 2 copii, de la 62 lei la 65 lei; pentru familia cu 3 copii, de la 70 lei la 73 lei; pentru familia cu 4 sau mai mulți copii, de la 79 lei la 83 lei. Vor primi aceste alocații familiile al că ror venit net lunar pe membru de familie este de maximum 184 lei. Limita de venituri nete a fost majorată, de asemenea, cu 4,5% Față de valoarea stabilităîn 2007. Efortul financiar suplimentar pentru plata acestor alocații este de circa 22,136 milioane lei și se asigurădin fondurile alocate de la bugetul de stat Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pe anul 2008. Numărul familiilor care beneficiazăde aceste ajutoare este de peste 886.000.

Cuantumul venitului minim garantat a fost indexat, cu 4,5%, începând cu luna ianuarie 2008: pentru o persoanăsingură, de la 96 lei la 100 lei; familii de 2 persoane, de la 173 lei la 181 lei; familii de 3 persoane, de la 241 lei la 252 lei; familii de 4 persoane, de la 300 lei la 314 lei; familii de 5 persoane, de la 356 lei la 372 lei. De asemenea, pentru fiecare altăpersoanăpeste numărul de cinci din familie se va acorda suma de 25 de lei. Vor primi acest ajutor social aproximativ 380.000 de familii și persoane singure. Suma totalănecesară pentru plata ajutorului social este de circa 630 milioane lei și va fi suportatăde la bugetele locale. Cuantumurile indemnizației lunare, respectiv al bugetului personal complementar lunar, de care beneficiazăpersoanele cu handicap au fost indexate cu 4,5%. Măsura se aplică începând cu luna ianuarie 2008. Astfel, indemnizația lunarăde care beneficiazăadultul cu handicap grav se majoreazăde la 179 lei la 187 lei, iar indemnizația lunarăde care beneficiazăadultul cu handicap accentuat se majoreazăde la 147 lei la 154 lei. Bugetul personal complementar lunar, acordat persoanelor cu handicap, indiferent de veniturile pe care le realizeazăacestea, va fi de 84 lei în cazul adultului cu handicap grav, de 63 lei în cazul adultului cu handicap accentuat și de 31 de lei în cazul adultului cu handicap mediu. Efortul financiar suplimentar pentru anul 2008 este 53,57 milioane lei. Fondurile necesare pentru plata acestor prestații sociale se asigurăde la bugetul de stat, prin bugetele proprii ale județelor, din transferuri de la bugetul de stat că tre bugetele locale, prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Cristina Pirvu