Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a dat ordinul de începere a lucrărilor la drumul Athosulului românesc

Luni, 22 aprilie a.c., preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a dat ordinul de începere a lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare ‪DJ658‬ Gura Văii – Malul Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvăneşti – Mănăstirea Frăsinei, km. 0+000÷13+400”.
Denumit şi „Drumul Athosulului românesc”, ‪DJ 658‬ porneşte din localitatea Bujoreni (Gura Văii), din DN7 (E81), se continuă pe teritoriul comunelor Bujoreni şi Muereasca, până la Mănăstirea Frăsinei, fiind singura cale de acces către lăcaşul de cult şi are o lungime totală de 13,170 km.
Valoarea totală a contractului de proiectare și execuție este de 47.135.403,90 lei, durata de execuţie 18 luni, iar perioada de garanţie 10 ani. Obiectivul de investiţii a fost finanţat prin Programul de Dezvoltare Locală (PNDL II), beneficiar fiind Consiliul Judeţean Vâlcea.
Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea va executa o serie de lucrări, printre care refacere sistem rutier 3,370km., reabilitare sistem rutier 9,800km., protejarea platformei drumului prin şanţuri pereate în lungime totală de 3858m., şanţ ranfort în lungime de 644m., rigole carosabile în lungime de 7732m., rigole acostament în lungime de 1590m.
Totodată se vor realiza lucrări de amenajare şi prelungire podeţe existente (67buc.), podeţe tubulare L=10,00m – 12buc., podeţe tip dală L=5,00m. – 70buc., amenajare 9 staţii de autobuz și consolidare terasamente prin zid de sprijin în lungime de 1340m.
În vederea asigurării lăţimii părţii carosabile s-au prevăzut lucrări de tip fundaţie adâncită în lungime de 1403m., apărări de mal – gabioane în lungime de 1000m., iar pentru siguranţa circulaţiei au fost prevăzuţi parapeţi metalici în lungime de 8815m.
‪DJ 658 cuprinde pe întregul traseu un număr de 10 poduri din beton şi beton armat, care prezintă degradări şi la care sunt necesare lucrări de reabilitare (5 poduri) și refacere (5 poduri).‬
Aceste lucrări au un impact pozitiv atât pentru locuitorii din zonă cât şi pentru turişti, contribuind la imbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, creşterea gradului de siguranţă dar şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei vizate, Mănăstirea Frăsinei fiind unul dintre cele mai vizitate obiective monahale din judeţul Vâlcea.