Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Peste 180 de IMM-uri din Vâlcea au fost aruncate în „piața publică „

Pentru datorii de 9 milioane USD la bugetul de stat,

Zilele trecute, Direcția Generalăa Finanțelor Publice a Județului Vâlcea a dat publicității lista societăților comerciale care înregistrau obligații restante Față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de șomaj, precum și cuantumul acestor obligații restante la 30 iunie 2007 și neachitate până la data publică rii. La bugetul general consolidat au fost publicați 183 contribuabili mijlocii și mici care înregistrau la 30 iunie restanțe de 20,5 milioane de lei noi (9 milioane USD). La bugetul de stat au fost publicați 171 contribuabili mijlocii și mici care aveau obligații restante de 14 milioane lei noi, care se aflăîn următoarele situații: 162 se aflăîn procedura de executare silităpentru recuperarea unor creanțe ale bugetului de stat de 13,7 milioane lei noi; 9 au solicitat compensarea obligațiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 300.000 lei noi. Pentru obligațiile Față de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost publicați 144 contribuabili mijlocii și mici care înregistrau restanțe de 5,5 milioane lei noi. Pentru obligațiile Față de bugetul asigurărilor de șomaj au fost publicați 121 contribuabili mici și mijlocii care înregistreazăobligații restante de 200.000 lei noi.