Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENȚIE! Se caută dulgher la Primăria Râmnicu Vâlcea

Direcția Administrării Domeniului Public din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea organizează un concurs pentru ocuparea postului contractual pe perioadă nedeterminată de dulgher din cadrul Serviciul Reparatii, Întreținere, Străzi, Marcaje.

Concursul se va desfăşura la sediul Directiei Administrarii Domeniului Public Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. Eroilor nr. 5, bl.A17, Parter, în data de 19 octombrie 2015, ora 10.00 – proba practică şi în data de 27 octombrie 2015, ora 12.00 – proba interviu.

Cei care vor să se prezinte la concurs trebuie să îndeplinească condițiile de studiu, care cer să fie absolvent de școală profesională, dar și de vechime, unde se solicită minimum 3 ani vechime in specialitate, precum și să fie deținătorii unui certificat de absolvire a cursului de calificare in meseria dulgher

Dosarele de înscriere se vor depune la Secretariatul Directiei Administrarii Domeniului Public, ultima zi de depunere fiind 09 octombrie 2015, ora 13 : 30.

Condiţiile de participare la concurs sunt afişate la sediul Directiei Administrarii Domeniului Public Râmnicu Vâlcea şi pe pagina de internet : www.primariavl.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, telefon : 0250734271, fax : 0250734271, e-mail : adp@primariavl.ro , persoană de contact dna P’una Elena Ramona, secretar comisie concurs.