Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Programul și regulile examenelor de corigență: Calendar și detalii importante pentru elevi

Examenele de corigență pentru elevii din clasele primare, gimnaziale, liceale și profesionale se vor desfășura în perioada 8-19 iulie, conform unui document emis de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. Elevii care nu se prezintă la aceste examene sau nu le promovează vor fi declarați repetenți.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, promovarea examenului de corigență le permite înscrierea la admiterea în clasa a IX-a, în a doua etapă, în perioada 12-14 august 2024, conform calendarului aprobat prin Ordinul ME nr. 6154/2023. De asemenea, aceștia pot participa la a doua etapă de admitere în învățământul profesional și învățământul profesional dual, între 2 și 5 august 2024, conform Ordinului ME nr. 6070/2023.

Elevii din clasele terminale de liceu care au promovat examenul de corigență se pot înscrie la examenul de bacalaureat, sesiunea august 2024, în perioada 15-22 iulie 2024, conform OME nr. 6156/2023. Totodată, aceștia pot participa la examenul de certificare a competențelor profesionale în aceeași sesiune.

Pentru elevii din învățământul postliceal, calificarea profesională de asistent medical generalist, sesiunea de corigențe va avea loc între 23-29 august 2024.

Ministerul Educației a subliniat că elevii din clasele pregătitoare și clasa I nu pot fi lăsați repetenți. Acești elevi, dacă întâmpină dificultăți de învățare, vor intra într-un program de remediere pe parcursul anului școlar următor.

Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP):

• Elevii sunt declarați corigenți dacă obțin calificativul „Insuficient” sau medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline.
• Elevii care nu promovează examenele de corigență, nu se prezintă la acestea sau obțin calificativul „Insuficient” la mai mult de două discipline, sunt declarați repetenți.
• Elevii din învățământul postliceal, exmatriculați cu drept de reînscriere, sunt notați ca „Repetent prin exmatriculare”.

Acest calendar și regulamentele sunt esențiale pentru asigurarea unui parcurs educațional clar și organizat pentru toți elevii.