Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„Săli altfel” în școlile din România, pentru elevii neascultători. La Vâlcea, decizia este privită cu ochi buni

În toate școlile din România, va fi în curând introdusă câte o „sală de clasa altfel”, destinată elevilor neascultători, din cauza cărora orele de curs nu se pot desfășura în bună regulă.
Așadar, aceste „săli altfel” vor fi concepute special pentru a se desfășura activități suplimentare, precum lectură, teme, completarea unor fise de lucru, menite sa liniștească sau sa disciplineze elevii care nu au un comportament adecvat în timpul orelor de curs.

Art. 14 (2) „În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului. Prin excepție, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt preluați pentru a desfășura activitate cu personal specializat”.

În județul Vâlcea, în urma unui sondaj realizat de redactia noastră, atât tinerii cât și părinții, sunt de acord cu înființarea unei astfel de clase, întrucât, în anumite situații, elevii nu au tocmai un comportament firesc, find astfel nevoie de anumite măsuri.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, această decizie reprezintă o măsură binevenită.

Mihaela Andreianu – Inspector Școlar General la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea susține următoarele: „Este un spațiu amenajat în școală, unde elevilor li se dau anumite activități educative, de făcut. (..)
Cu siguranță începând cu anul școlar viitor, din toamnă, programul va începe sa funcționeze.
Mie mi se pare că o măsură de coerciție este necesară, la ora aceasta, în învățământul românesc, fiind faptul că dacă există un elev care perturbă ora, profesorul nu își mai poate desfășura activitatea cu ceilalți elevi, se știe ca profesorul nu are voie sa dea elevul afara de la clasă, așa încât faptul ca acesta așteaptă într-o sala special amenajată, de regulă sala de lectură din cadrul bibliotecilor școlare, timp în care va fi anunțat părintele, mie mi se pare o măsură extrem de bună pentru desfășurarea în bune condiții a orelor de curs.
Sperăm să nu fie cazul, dar în cazul în care sunt situații de genul acesta, este bine ca profesorul sa aibă la îndemână un mijloc prin care sa poată să își desfășoare activitatea în mod corect și în liniște la clasă. „

Așadar, atât profesorii cât și elevii, își doresc să existe măsuri și soluții, pentru ca orele de curs să se poată desfășura în condiții normale, fără a fi perturbate de elevii neascultători.