Acasă Arhiva NOUA LEGE A PESCUITULUI IN ROMANIA IV

NOUA LEGE A PESCUITULUI IN ROMANIA IV

 

CAPITOLUL V

Pescuitul recreativ/sportiv  în apele marine și continentale

 

 

Art. 23. Pescuitul recreativ/sportiv

 

(1)    Prin pescuit în scop recreativ/sportiv se înțelege pescuitul efectuat cu undița și cu lanseta, în scop de agrement/performanță, pe baza unui permis nominal eliberat de  Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură pe care anual se aplică un timbru special.

(2)    Pescuitul recreativ/sportiv se poate exercita în apele naturale precum și în amenajări piscicole și lacuri de acumulare în care se practică acvacultura, în condițiile și pe baza regulilor stabilite de proprietarul sau administratorul acestora.

(3)    Timbrul special dă dreptul utilizatorului să pescuiască , o anumită perioadă de timp, în apele aparținând domeniului public al statului cu respectarea regulamentelor privind pescuitul.

(4)    Modul de distribuire al permiselor de pescuit și al timbrelor speciale se stabilește de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

 

Art. 24. Condițiile de exercitare a pescuitului recreativ/sportiv

Cu scopul asigurării protecției și conservării resurselor acvatice vii, și evitarea conflictelor de interese între activitatea de pescuit comercial și cea de pescuit recreativ/sportiv se stabilesc condițiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în apele marine și continentale astfel:

a)     în apele curgătoare și stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiță cu cel mult 2 cârlige sau cu o lansetă;

b)     în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunării, cu cel mult 4 undițe sau 4 lansete cu câte un cârlig fiecare;

c)     în apele teritoriale ale Mării Negre, cu cel mult 2 undițe, 2 lansete sau 2 țaparine, cu câte 10 cârlige fiecare;

d)     pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

e)     în apele din zona colinară și de șes, un pescar sportiv, poate reține din captură,  cel mult 5 kg de pește sau numai un singur pește, dacă greutatea lui depășește 5 kg;

f)       în apele de munte cu salmonide se pot reține de că tre un pescar cel mult 10 bucă ți în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan și coregon.

g)     ÃŽn Rezervația Biosferei „Delta Dunării” reținerea peștelui rezultat în urma practică rii pescuitului recreativ sportiv, este interzisă.

 

Art. 25. Asociațiile de pescari sportivi

(1)    La libera lor inițiativă, pescarii se pot constitui în asociații de pescarii sportivi, pe anumite zone de pescuit, cu scopul îmbunătățirii condițiilor de practicare a pescuitului recreativ /sportiv precum și de reprezentare a acestora.

(2)    Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, recunoaște asociațiile de pescari sportivi și dă acestora în administrare zone de pescuit recreativ sportiv, pe baza criteriilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

 

TITLUL IV

Politica structurală și administrarea capacităților de producție

 

Art. 26. Instrumentele politicii de organizare a sectorului de pescuit

Politica organizării sectorului de pescuit se realizează prin măsuri:

a)     destinate perfecționării profesioniștilor care activează în sector;

b)     de sprijinire a organizațiilor de producă tori și a altor forme asociative;

c)     pentru construcția, modernizarea și reconversia navelor de pescuit cu scopul obținerii unei flote de pescuit modernă, competitivă, cu condiții corespunzătoare de muncă la bord și de îmbunătățire a calității produselor,  adaptată la actualele zone de pescuit precum și la exploatarea altora noi, capabile să garanteze eficiența activității;

d)     de adaptare a capacității flotei la starea resurselor acvatice vii;

e)     de stabilire a porturilor de bază, precum și schimbarea portului de bază;

f)       de reglementare a descă rcă rii și a primei vânzări a produselor pescă rești, independent de originea acestora.

 

CAPITOLUL II

Agenții sectorului pescă resc

 

Secțiunea I: Organizațiile de producă tori

 

Art. 27. Persoanele fizice și/sau juridice care dețin capacități de producție pentru practicarea pescuitului industrial sau acvacultura, se pot constitui, la libera lor inițiativă, în organizații de producă tori, cu scopul practică rii unui pescuit responsabil și îmbunătățirea condițiilor de vânzare a produselor realizate de membrii acestora.     

Art. 28. Membrii organizațiilor, trebuie să vândă produsul sau produsele pentru care s-au asociat, prin intermediul organizațiilor și să aplice normele adoptate de organizație în scopul îmbunătățirii calității produselor, adaptării volumului ofertei la cerințele pieței și îmbunătățirii procesului de comercializare.

 

Art. 29. Criteriile de recunoaștere

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură stabilește criteriile de recunoaștere oficială a organizațiilor de producă tori din sectorul pescă resc.

(2) Activitatea economică desfășurată în zonele geografice în care organizațiile s-au constituit, reprezentă criteriul esențial de recunoaștere.

 

Art. 30. Acordarea și retragerea recunoașterii oficiale

(1) Recunoașterea oficială a organizațiilor de producă tori, a reprezentativității lor și al caracterului exclusiv al unei zone, revine Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

(2) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, poate retrage recunoașterea organizațiilor de producă tori, în momentul în care acestea nu mai îndeplinesc cerințele care au determinat recunoașterea lor sau când nu mai îndeplinesc criteriile cu privire la funcționarea lor.

Secțiunea a II-a: Alte entități reprezentative ale sectorului pescă resc

 

Art. 31. Entitățile asociate și organizațiile sindicale

Asociațiile proprietarilor precum și celelalte entități asociative recunoscute din punct de vedere juridic și organizațiile sindicale ale profesioniștilor din sector, au statutul de entități reprezentative în vederea realizării colaborării pentru adoptarea deciziilor ce pot afecta interesele pe care le reprezintă.

Bogdan Popescu

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.