Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

World Vision a împlinit 20 de ani de activitate în România

EVENIMENT. În data de 26 mai a.c., organizația neguvernamentalăWorld Vision a celebrat împlinirea a 20 de ani de activitate în România. Evenimentul a fost marcat și la Biroul zonal Vâlcea prin organizarea „Zilei Porților Deschise World Vision”.

World Vision este o organizație creștină, care desfășoarăprograme de intervenție umanitarăde urgență, dezvoltare și advocacy. această organizație este concentratăasupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății, lucrând cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. Debutul în țara noastrăa avut loc în anul 1990.

World Vision România a început activitatea în județul Vâlcea în anul 1992. Prin programele și proiectele desfășurate pe parcursul a 18 ani, Biroul zonal Vâlcea a acționat în numeroase comunități din județele Vâlcea și Olt, contribuind alături de autoritățile locale și instituțiile publice guvernamentale, la întărirea spiritului comunitar în aceste zone, astfel încât, împreunăcu acestea săpoatăoferi plină tatea vieții fiecă rui copil inclus în aceste programe și proiecte.

În prezent World Vision deruleazăproiecte în 13 comunități din județul Vâlcea (Olanu, Galicea, Stoilești, Drăgoești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Mihăești, Dănicei, Scundu, Ionești, Șirineasa, Frâncești și Popești) și în 2 comunități din județul Olt (Dobroteasa și Vitomirești), acționând în patru mari domenii: educație, sănătate, dezvoltare economică și societate civilă.

Dintre proiectele pe care organizația le deruleazăîn prezent amintim „Burse școlare, șanse egale pentru copiii din Vâlcea” și „Vreau în clasa a noua”, în cadrul că rora în jur de 178 de copii din mediul rural vâlcean beneficiazăde burse pentru a putea studia la licee din oraș, sau „Copiii României”, program menit săsusținăcomunitățile sădezvolte servicii sociale locale pentru copii și familii în risc și săreducă numărul copiilor abandonați din cadrul Spitalului de Obstetrică -Ginecologie Vâlcea și din comunități, numai 2009 fiind consiliate și sprijinite material, în acest sens, 15 cupluri.

Pentru a putea duce la îndeplinire aceste proiecte, World Vision colaboreazăcu mai multe parohii din localitățile în care își desfășoarăactivitatea, având totodatăca parteneri și instituții locale precum primăriile, Consiliul Județean Vâlcea, Inspectoratul Școlar, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea etc.

„Am fost și vom continua săfim alături de copii și tinerii cu dizabilități, de cei seropozitivi sau de cei care sunt nevoiți sărenunțe la școalădin motive materiale, dar și de familiile acestora și de comunitățile în care trăiesc, pentru a-i ajuta săaibăviața pe care o merită”, a declarat Corina Popescu, manager al Biroului Zonal Vâlcea al World Vision.