Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ la Primăria Râmnicu Vâlcea

Consilierii locali ai Primăriei Râmnicu Vâlcea sunt convocați pentru o ședință extraordinară vineri, 11 mai a.c., de la ora 11:00, în sala de şedinţă a Primăriei. Pe ordinea de zi sunt mai multe puncte, printre care amintim:
1. Raport şi proiect de hotărâre privind completarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2018, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 78/2018.
2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Drum acces zona Târg Râureni-etapa I”.
3. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea pentru descărcarea de gestiune a administratorilor.
4. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea pentru fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație.
5. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea listei de investiții-total surse de finanțare pentru anul 2018.
6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de deviere rețele zona Calea lui Traian intersecție cu strada Dacia”.