Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Succint curriculum vitae sau cum îl văd prietenii!

Prof. dr. Lucian V. Orăşel este autorul apreciatei cărţi intitulată “Dăinuire în Răspântii de imperii” – „Teroarea Roşie” care este prima carte dintr-o serie de 3 volume, concepute să contribuie la transformarea României într-o ţară avansată, puternică şi respectată, militând pentru o renaştere morală şi o schimbare profundă în conştiinţacetăţenilor ei. Autorul ei a fost un opozant activ al regimului comunist din România, pentru care a fost închis ca deţinut politic timp de 8 ani. Părinţii săi au fost întemniţaţi şi au murit în detenţie pentru activitatea lor anticomunistă. Refuzând să depună jurământul de fidelitate faţă de statul socialist, este îndepărtat din serviciu, exilat din ţară şi primeşte azil politic în SUA. După studiile la Universitatea Columbia, este admis la celebra Harvard University, unde obţine în 1987, un master în “Business and Government” cu teza „Economia naţională şi comerţul liber” sub coordonarea profesorului Jhon Montgomery. Teza sa oferă un model de succes în refacerea economiilor distruse de guvernele comuniste sub ocupaţie sovietică. În 1992 obţine doctoratul în “Filozofia guvernării, dezvoltării economice şi relaţiilor internaţionale” la Th. Jefferson University din Charlotesville, VA, sub conducerea profesorului Kenneth W. Thompson, cu dizertaţia “Rolul naţionalismului în politica internaţională, Cazul României”, publicată de Ann Arbor, MI şi Oxford Press, în anul 1994. Tratează aici evenimentele mondiale dintre 1918-1948, demonstrând că “omenirea tinde spre libertate individuală şi independenţă naţională, nu spre globalizarea naţiunilor şi uniformizarea sufletelor”. Adevărata competenţă în viaţa economică este instrucţiunea morală a aplicării economice şi gradul de spiritualitate în cinstea personală. În planul activităţii desfăşurate pentru ţara sa de origine (România), a fost secretar general al “Consiliului Naţional Român din exil”, director al “Consiliului pentru Libertate Internaţională” şi preşedinte al Companiei “Conducere Economică şi Afaceri Externe” din New York. A fost consultantul senatului American în acordarea “clauzei naţiunii celei mai favorizate” ţărilor comuniste şi consultantul liderului congresului American pentru înţelegerea “evoluţiei mentalităţii populaţiei în fostele ţări comuniste”. Pe plan universitar, a fost profesor consultant la Universitatea Harvard, Virginia şi Yale. A publicat numeroase lucrări, majoritatea în limba engleză. În 1986 a fost candidat de succes al partidelor Republican şi Conservator la postul de Congresmen în statul New York. În anii 1984 şi 1986 i s-a acordat distincţia “Bela Dod Award” fiind considerat “unul dintre cei mai realizaţi 10 tineri emigranţi ai statului New York în domeniile social-economic-politic”. În 1994 revine în Bucureşti la cererea lui Corneliu Coposu, preşedintele PNŢCD, unde se repatriază, hotărât să-şi aducă contribuţia la evoluţia poporului sau spre o viaţă demnă şi prosperă.