Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

FINANŢELE VÂLCEA ne informează: vineri, 25 aprilie a.c. inclusiv, termen pentru unele obligaţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că până, vineri, 25 aprilie a.c. inclusiv, după caz, trebuie depuse la Fisc:

• Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097.

• Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2014, formular 100.

• Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2014, formular 112.

• Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2014, formular 224.

• Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2014, formular 300.

• Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301;

• Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307.

• Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311.

• Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna martie 2014, formular 390 VIES;

• Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394.