Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Școlile vâlcene prinse cu ” mâța-n sac” de Curtea de Conturi

NEREGULI. Inspectorii Curții de Conturi Vâlcea au descins anul trecut în unitățile de învățământ din județul Vâlcea, găsind mari nereguli financiare la unele dintre ele. După ce că fondurile direcționate către șicoli sunt din ce în ce mai puține, managerii acestora au găsit de cuviință să nu-i gestioneze nici cum trebuie.

Un astfel de exemplu este la Grupul Școlar ” Ferdinand” din Rm. Vâlcea, unde au fost găsite de Curtea de Conturi prejudicii și abateri în valoare totală de 1,75 miliarde lei vechi. Printre neregulile găsite se numără și efectuarea, în anul 2010, a unor plăți nelegale din bugetul local pentru achitarea utilităților reprezentând consumurile de energie electrică, agent termic și apă canal de la internatul Grupului Școlar ” Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea. Mai mult decât atât, inspectorii au găsit plăți eronate din sume de la bugetul local, reprezentând abonamente de transport pentru elevi, dar și decontarea nelegală a abonamentelor de transport pentru elevi cu domiciliul în municipiul Râmnicu Vâlcea. De altfel, s-au constatat necorelări sau inexactități în situațiile financiare anuale precum și efectuarea de înregistrări contabile eronate, neînregistrarea în evidența contabilă a unor operațiuni financiar contabile. S-au mai constatat venituri neîncasate, reprezentând chirii și utilități datorate de către chiria și spațiilor de la etajele II și III ale internatului Grupului Școlar Ferdinand I.

Nereguli mari la ” Henri Coandă”

Și la Grupul Școlar ” Henri Coandă” din Rm. Vâlcea au fost găsite nereguli, abaterile financiar „contabile ridicându-se la suma de 2,49 miliarde lei vechi. Inspectorii Curții de Conturi au descoperit că nu s-au respectat prevederile legale în vigoare referitoare la reevaluarea activelor fixe corporale din patrimoniul instituției, în evidența contabilă a instituției existau la data de 31.12.2010, active fixe cu valoarea de 1 leu. Mai mult, în anul 2010 la nivelul Grupului Școlar ” Henri Coandă” din Rm. Vâlcea nu au fost efectuate achiziții publice prin utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Potrivit prevederilor legale această procedură trebuia utilizată pentru realizarea achizițiilor directe, reprezentând 40% din valoarea totală a achizițiilor publice finalizate de instituție în cursul anului respectiv.

Inspectorii au mai descoperit și efectuarea unor plăți cu încălcarea prevederilor legale în vigoare în sumă estimată de 6.470 lei, reprezentând contravaloarea sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului național de protecție socială ” Bani de liceu” ca urmare a faptului că sumele au fost acordate unor elevi pentru care nu erau îndeplinite condițiile de acordare.

Prejudicii de 9,5 miliarde lei vechi la ” I.C. Brătianu” din Drăgășani

La Grupul Școlar ” I.C. Brătianu” din Drăgășani, conducerea instituției a ” uitat” să înregistrate în evidența contabilă și nici nu au fost inventariate două suprafețe de teren importante. Este vorba de o suprafață de 2,3 hectare pentru care există titlul de proprietate nr.14627 din 16.11.2009, ea nefiind înregistrată nici în evidența contabilă la ordonatorul principal de credite, Primăria Drăgășani, precum și de o plantație de viță de vie care este înființată pe această suprafață. ” Obiectivele de investiții care sunt înregistrate în soldul contului 231 „investiții în curs”, sunt investiții finalizate, care au fost recepționate și a căror contravaloare a fost achitată furnizorilor. Nu au fost parcurse etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern în cadrul entității” „se arată în raportul Curții de Conturi Vâlcea.

În ceea ce privește activitatea de control financiar s-a constatat că nu există cadrul specific al operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu, particularizat din cadrul general prevăzut de lege și, pe cale de consecință, nu există nici detalierea obiectivelor de verificat, în liste de verificare. Mai mult, există angajamente legale încheiate de entitate care nu au fost supuse vizei pentru controlul financiar preventiv propriu. Unele din aceste documente sunt semnate de persoana desemnată să exercite viza pentru control financiar preventiv dar în calitate de contabil șief. ” Pentru anul 2010, entitatea auditată nu a calculat și virat sumele aferente numărului de persoane cu handicap care trebuiau încadrate, conform Legii nr.448/2006. În cursul anului 2010 au fost acordate anumite sume de bani, reprezentând „bani de liceu”, fără respectarea prevederilor legale” „se mai arată în raportul inspectorilor. Prejudiciul și abaterile financiar „contabile găsite la Grupul Școlar ” I.C. Brătianu” din Drăgășani se ridică la suma totală de 9,5 miliarde lei vechi.

CLAUDIA STANCIU