Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Curtea de Conturi a găsit nereguli la Primăria Berbeşti

VERIFICĂRI. În urma unei verificări a Curţii Conturi, s-au constatat importante nereguli la Primăria Berbeşti, condusă de liberalul Vintilă Chelcea. Astfel, s-a constatat că nu au fost respectate prevederile legale în vigoare referitoare la evidenţierea în contabilitate a modificărilor intervenite în structura patrimoniului, precum şi modalitatea de încasare a impozitului pe teren şi construcţii, datorat de persoanele juridice care deţin terenuri şi clădiri în baza contractelor de concesiune sau închiriere.

Raportul CC scoate la iveală faptul că nu au fost respectate dispoziţiile legale privind modul de evidenţiere, urmărire şi încasare a veniturilor bugetului local reprezentând taxa pentru viza anuală a autorizaţiilor datorat. De asemenea, au fost încălcate dispoziţiile legale privind stabilirea şi virarea în cuantumul cuvenit a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă ajutoarelor sociale achitate în anul 2010, fiind acceptate la plată situaţii de lucrări privind obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale Dispensar veterinar Berbeşti” care cuprind preţuri unitare la manoperă ce nu au putut fi justificate prin documente legal întocmite de către constructor. Pentru remedierea problemelor găsite, Curtea de Conturi a dispus evaluarea şi înregistrarea în evidenţa tehnic operativă şi în evidenţa contabilă a terenului forestier în suprafaţă de 9 hectare, evaluarea şi înregistrarea în evidenţa tehnic operativă şi în evidenţa contabilă a terenului în suprafaţă de 4.770 mp amplasat pe raza târgului săptămânal Slăveşti precum şi înregistrarea trecerii din patrimoniul public în patrimoniul privat a terenului în suprafaţă de 4.000 mp. „Luarea măsurilor pentru stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă 5.158,06 lei (4.824,16 lei reprezentând plăți efectuate fără bază legală și 333,90 lei beneficii nerealizate) stabilirea persoanelor răspunzătoare și recuperarea acestuia la nivelul actualizat la data încasării. S-a mai dispus determinarea întregii obligații către bugetul asigurărilor sociale de sănătate stabilită ca urmare a utilizării în calcule a unui procent mai mic decât cel legal stabilit, sumă estimată în timpul misiunii de audit la valoarea de 1.807 lei, a accesoriilor aferente, în sumă estimată de 834,94 lei, calculate la zi, virarea acestora la bugetul de destinație precum și luarea măsurilor de stabilire a întinderii și de recuperare de la persoanele răspunzătoare a acestor accesorii”, aflăm din raport. Şi necazurile primarului Vintilă Chelcea deabia acum încep!

RAUL POP