Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Vâlcea adună „resturile” de la Programul Operațional Regional?

un singur proiect de infrastructurămai „gras”

O lucrare mare de 6 milioane de euro pentru modernizarea și asfaltarea unei porțiuni de 12 km de drum în sudul județului este printre proiecte cu finanțare Europeană depus de autoritățile județului pe Programul Operațional Regional (un fel de SAPARD, După aderarea României la Uniunea Europeană ). Deocamdată, suntem restanțieri la multe proiecte, având în vedere că bugetul alocat de UE pentru regiunea Olteniei depășește suma de 1 miliard de euro. Proiectul vizeazămodernizarea drumului dintre Bălcești – Gorunești – Limităjudeț Olt. În luna august, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat lista lucrărilor prevăzute a fi finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013. Mare parte din drumul județean DJ 651 B Bălcești – Limităjudeț Olt este din pământ sau cu asfaltul plin de gropi. Deși drumul respectiv a fost periodic întreținut cu material pietros de că tre autoritatea publică locală, acesta poate fi încadrat ca drum de pământ, zestrea existentăneconstituind un suport stabil. În scopul realizării lucrărilor de modernizare a drumului județean Bălcești – Limităjudeț Olt care să asigure desfășurarea circulației în condiții de siguranță, s-a elaborat documentația tehnico – economică faza studiu de fezabilitate de că tre SC Podrum Proiect SRL Râmnicu Vâlcea. În cadrul acestui proiect, consiliul județean va asigura acoperirea cheltuielilor eligibile în sumăde circa 350.000 lei.