Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primarul Niţu a promovat zeci de proiecte în Horezu

IMPLICARE. Pedelistul Constantin Niţu este primar de doar un mandat, dar a muncit din greu pentru a readuce la viaţă localitatea Horezu. Treptat, el a câştigat simpatia şi încrederea oamenilor, demonstrând, prin acţiunile sale, că este cu sufletul alături de cetăţenii din Horezu. Acum, administraţia în fruntea căreia se află este mai determinată ca niciodată să transforme Horezu într-o staţiune cu adevărat europeană, prin revigorarea turismului şi reabilitarea totală a infrastructurii.

Primarul Constantin Niţu a demonstrat că se poate face administraţie eficientă şi că principala calitate pe care trebuie să o aibă un edil este aceea de bun gospodar. De când ocupă postul de edil în oraşul Horezu, acesta a promovat zeci de proiecte cu finanţare externă şi guvernamentală. Într-un recent raport înaintat cetăţenilor, Constantin Niţu a arătat că promisiunile făcute în campania electorală din anul 2008 au fost duse în totalitate la îndeplinire.

Cele mai importante proiecte sunt însă cele europene, printre care se numără înfiinţarea şi dezvoltarea unor întreprinderi sociale, pregătirea forţei de muncă şi crearea a cel puţin 40 de locuri de muncă prin proiectul „I-DEALIS Incluziune şi Dezvoltare Economică în zonele alpine (montane şi sub-montane) din România, prin întreprinderi sociale”. Valoarea proiectului este de 3.087.525 euro şi se derulează pe o perioadă de 3 ani. Alte două proiecte cu care primarul Niţu se poate mândri sunt cele cu finanţare Phare, prin care au fost reabilitate şi modernizate străzile: Scărişoara, Cătunului şi Bradului din satul Romanii de Sus pe o distanţă de 1,07 km, precum şi strada Urşani pe o distanţă de 1,63 km. Valoarea totală a celor două proiecte a fost de 439.851 euro. Proiectele au avut şi o componentă socială, fiind calificaţi în meseria de zidar – tencuitor – pietrar un număr de 18 tineri din cătunul Săliştea şi satul Urşani.

De asemenea, un alt proiect este derularea şi desfăşurarea pe o perioadă de 2 ani a unor activităţi de promovare a produselor turistice şi a evenimentelor locale: „Târgul de Izvorul Tămăduirii”, „Zilele oraşului Horezu”, „Colindul Sfânt şi Bun”, precum şi participarea la 8 târguri de turism naţionale şi internaţionale, printr-un proiect cu finanţare POR în valoare totală de 1.024.655,71 lei.

Investiţii importante

Îndiguirea şi reabilitarea albiei pârâului Romani este un proiect extrem de important pentru locuitorii din Horezu. Este o intervenţie necesară pentru apărarea împotriva inundaţiilor a locuinţelor şi gospodăriilor cetăţenilor cătunului Săliştea. Tocmai de aceea primarul Constantin Niţu s-a zbătut să obţină finanţarea de 116.080 de euro prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, făcând în acelaşi timp şi activităţi informative de educaţie ecologică şi protecţie a mediului.

Pe lângă acestea, în luna decembrie 2011, în staţiunea Horezu, a început implementarea proiectului „Centrul de zi pentru copii” cu o valoare de 113.598 euro finanţat prin Banca de Dezvoltare a Comunităţii Europene şi presupune construcţia, dotarea şi instruirea personalului pentru un centru de supraveghere şi educare a copiilor defavorizaţi din cătunul Săliştea, satul Romanii de Sus. De asemenea, este în fază de contractare şi finanţare proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului la Spitalul orăşenesc Horezu” în valoare de 8.102.932,52 lei cu TVA inclus.

Şi proiectul „Completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie geotermală şi energie solară în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea” este unul extrem de important, proiect care are în vedere schimbarea sistemelor de încălzire de la Grădiniţa cu program prelungit, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” şi Primăria oraşului Horezu. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de 1.100.000 lei.

În Romanii de Jos a fost amenajat un teren de sport pentru cei peste 150 de copii ai acestui sat. Valoarea totală a proiectului a fost de peste 20.000 lei, a fost finanţat de Banca Mondială şi implementat de Asociaţia „Tineri şi Seniori fără Frontiere” în parteneriat cu Primăria Horezu.

CLAUDIA STANCIU