Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VESTE BUNĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE: Vor beneficia de spor de stabilitate

Cadrele didactice cu o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ, vor beneficia de un spor de stabilitate. Astfel, personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ de cel puţin 10 ani, pot beneficia de sporul de stabilitate.

Vechimea efectivă nu este considerată întreruptă în cazul cadrelor didactice aflate în concediu fără plată, concediu pentru creşterea copilului de până la 2/3 ani, ori în stagiu militar.

Sporul de stabilitate se calculează astfel: prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.

Sporul de stabilitate pentru personalul didactic este reglementat de Art. 3 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar în învăţământ.