Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Vineri, 6 iunie, termen pentru depunerea unei declaraţii fiscale

Vineri, 6 iunie a.c., inclusiv, este termen pentru depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, Formularul 092. Se depune de contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să-şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.