Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VIDEO: Mânăstirea Frăsinei – loc interzis femeilor

La 25 de kilometri de Râmnicu Vâlcea, în comuna Muereasca, se află Mânăstirea Frăsinei. Regulamentul Sfântului Calinic este păstrat cu stricteţe în această mânăstire. Regulamentul prevede să nu se mănânce niciodată carne în mânăstire, de a se face slujbă de la miezul nopţii până dimineaţa şi ca niciodată să nu intre picior de femeie în mânăstire.

Biserica Mânăstirii Frăsinei poartă hramul Adormirea Maicii Domnului.

Mânăstirea datează din 1710, când doi monahi, cuvioşii Ilarion şi Stefan, s-au retras în aceste locuri singuratice. La început, cei doi au locuit într-o colibă de lemn, dar în anul 1718 cei doi se hotărăsc să se stabileasca pentru totdeauna acolo şi au dat o formă legală schitului care l-au înfiinţat.. În septembrie 1727, episcopul Inochenţie al Râmnicului şi Noului Severin le aprobă înfiinţarea noului schit şi le dă şi un lot de pământcare cuprindea păduri şi păşuni.

Sfântul Calinic dorea ca în noua ctitorie de la Frăsinei să fie introdusă pravila aspră care se practică în mânăstirile din Muntele Athos. Pentru aceasta, el aduce din Athos pe fostul său ucenic, Policarp Nisipeanu. Slujbele de noapte începute prin Policarp şi ucenicii săi nu vor mai fi abandonate vreodată.

Tot ca urmare a tradiţiei atonite, Sfântul Calinic opreşte intrarea femeilor în mânăstire, aşezând în acest scop o piatră de legământ la circa doi kilometri de mânăstire, unde astazi este o biserică şi dependinţe pentru cazarea femeilor. Pe piatra de legământ sunt gravate în litere chirilice atât binecuvântări pentru cele care vor pastra acest legământ, cât şi blesteme pentru cele ce-l vor încălca: „Acest sfânt locaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţi monahi şi fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori acolo, de aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc să mai treacă înainte, sub nici un chip, parte femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem şi toate nenorocirile să vie asupra lor, precum: sărăcia, gârbăvia şi tot felul de pedepse, şi iarăşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia lui Dumnezeu şi a smereniei noastre şi să vină asupra lor tot fericitul bine. Calinic, episcopul Râmnicului Noului Severin, 17 ian. 1867″.

Biserica Mânăstirii Frăsinei este construită în formă de cruce, cu o singură turlă centrală sprijinită pe patru arcade ogivale. Biserica cea veche se află la o distanţă de două sute de metri de noua mânăstire, ctitorită de Sfântul Ierarh Calinic.

De-a lungul timpului, pe seama legământului lăsat de Sfântul Calinic au apărut şi câteva legende, iar oamenii locului povestesc că mai multe femei au murit pentru că au ignorat blestemul şi au urcat la mânăstirea din deal.

Sursa video: youtube / Spiridon312