Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VIDEO: Cula Greceanu

Cula Greceanu se află în comuna Măldărești, județul Vâlcea. Este declarată monument istoric, cu cod LMI VL-II-a-A-09812 și face parte din Complexul Muzeal Măldărești.

Nu se cunoaște anul construirii, dar, din puținele documente ce există reiese că, pe la 1516, marele boier Nan, cu slujba la domnie de paharnic, a construit această culă pentru apărarea sa și a familiei sale. Fiul său Tudor, zis mai tarziu Maldăr, viteaz și înavuțit cu averile tatălui său, își alcătuiește o oaste pe cheltuiala sa și se pune la dispoziția lui Mihai Viteazu, care, pentru faptele sale de vitejie, îl răsplătește mărindu-i și mai mult moșia strămoșească, dându-i și rang de căpitan de oaste.

Forma actuală a culei datează din secolul al XVIII-lea, fiind refăcută în perioada 1780-1790 de boierul Gheorghe Măldărescu și soția sa Eva, care ctitoresc, în anul 1790, și biserica „Sf. Nicolae” și „Sf. Voievozi”, din imediata vecinătate a culei. În secolul al XIX-lea, cula trece, prin zestre, la familia Greceanu. Este restaurată în anul 1934 de ultimii săi proprietari: Nicolae și Olga Greceanu. Trecută în proprietatea statului, este din nou restaurată în perioada 1966-1967 și transformată în muzeu.

În perioada anilor 1966-1967 au fost executate lucrări de conservare și restaurare. După restaurare, culele Greceanu și Duca de la Măldărești au fost folosite și ca decoruri pentru turnarea filmelor Neînfricații (serial TV nedifuzat, 1969), Drumul oaselor (1980), Iancu Jianu, haiducul (1981) și Trandafirul galben (1982).

Accesul în spațiile de locuit ale culei se realizează printr-o ușă puternic întărită. Scara interioară conduce într-o loggia situată la nivelul al doilea al culei. De aici se accede într-o încăpere situată în „turn”, peste pivnița veche, care este prevăzută cu ușă și ferestre întărite cu drugi de lemn și cu o ascunzătoare în tavan, închisă printr-un chepeng și accesibilă printr-o scară mobilă. Ascunzătoarea este ventilată doar prin metereze. La acest nivel se găsesc și alte încăperi de locuit. Aici pictează Olga Greceanu, în anul 1936, fresca ctitorilor după portretele aflate în pronaosul bisericii Măldăreștilor, din imediata vecinătate a culei. Și încăperea frescelor și cea cu ascunzătoarea sunt acoperite cu bolți cu penetrații. La nivelul al treilea se află tot încăperi de locuit și un foișor.

În prezent, cula, anexele, construcțiile și terenul aferent sunt deținute de doctorița Mileta Anghel Greceanu, înfiată în 1978 de Olga Greceanu, căsătorită cu Nicolae Greceanu. Mileta Anghel Greceanu a câștigat în lupta crâncenă cu Consiliul Județean Vâlcea.

Acces: din drumul național 67 Râmnicu Vâlcea – Horezu, în centrul localității Horezu, indicator spre Craiova drum național 65. În centrul comunei Măldărești, indicator către cule.

Sursa video: youtube / ccccorneliu56