1

Patru pentru două locuri la AJF

Vineri va avea loc Adunarea Generală a AJF Vâlcea care va avea pe ordinea de zi alegeri pentru postul de președinte și pentru două posturi de vicepreședinte. În cursa pentru cea mai importantă funcție s-a înscris numai o singură persoană, actualul președinte, Jackie Pintilie, cel care nu are emoții pentru încă un mandat de patru ani. La capitolul vicepreședinți s-au înscris patru persoane: Viorel Neacșu, Dan Săraru, Dumitru Drăgănescu și Nicolae Chiriță. Neacșu și Chiriță sunt actualii vicepreședinți ai forului fotbalistic vâlcean.

Ordinea de zi va fi următoarea:

•Constatarea întrunirii cvorumului

•Aprobarea ordinii de zi

•Alocuțiunea președintelui

•Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal

•Stabilirea comisiei de validare a voturilor

•Raportul Biroului Executiv privind activitatea pe perioada scursă de la ultima Adunare Generală

•Prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Biroului Executiv

•Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot

•Prezentarea și aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli

•Examinarea propunerilor de modificare a Statutului A.J.F. Vâlcea

•Afilierea și dezafilierea membrilor A.J.F. Vâlcea

•Alegerea președintelui A.J.F. Vâlcea

•Alegerea celor 2 vicepreședinți ai A.J.F. Vâlcea

•Alegerea membrilor Biroului Executiv

•Alegerea președintelui și membrilor Comisiei de Cenzori

Vlad Soare