1

DJST Vâlcea: Se organizează curs de preparator fizic

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea anunţă faptul că în perioada 24.11.-30.11.2014 la Centrul Naţional de formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în colaborare cu Centrul Român de Studii Sportiv-Educaţionale se organizează un curs pentru ocupaţia de preparator fizic.

Acest program de formare este un curs de perfecţionare care se adresează celor care lucrează în branşă, ca antrenori, sau profesori de educaţie fizică şi sport, fiind absolvenţi ai cursurilor de antrenori sau ai facultăţilor de profil, acest lucru fiind relevat de portofoliul prezentat la momentul înscrierii.

Cursul este autorizat de către Comisia Municipală din Cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale – Autoritatea Naţională pentru Calificări – Ministerul Muncii şi ministerul Educaţiei şi respectă standardul ocupaţional în vigoare.

La final se susţine un examen de absolvire, care duce la obţinerea unui certificat de competenţe recunoscut pe piaţa muncii din România şi UE.

Detalii legate de acest curs se găsesc pe site-ul www.crss.ro şi www.cnfpa-sna.ro la rubrica formare şi specialişti.