Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VEZI AICI care este RATA ŞOMAJULUI în VÂLCEA

La sfârşitul lunii octombrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 5,07% (rata şomajului feminină fiind de 5,08%).
Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii octombrie a fost de 9.035 persoane, din care 4.076 femei, ponderea lor fiind de 45,1% în numărul total de şomeri. Din totalul şomerilor înregistraţi, 3781 persoane sunt indemnizate (restul fiind neindemnizate respectiv 5254 persoane) iar 8.630 persoane provin din sectorul privat.
Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor este de 58,15% (in luna anterioara a fost de 54,58%)
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii octombrie 2014 se prezintă astfel: 3.321 persoane provin din mediul urban şi 5.714 şomeri provin din mediul rural.
Faţă de luna anterioara (sept. 2014), numărul şomerilor a scăzut cu 698 persoane, rata şomajului scăzând cu 0,39 pp.
În comparaţie cu luna octombrie a anului anterior, numărul şomerilor a scăzut cu 2.055 persoane, rata şomajului scăzând cu 1,03 pp.
Pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri se înregistrează în categoria de vârsta sub 25 ani, respectiv 2003 persoane şi 40-49 ani (2.579 persoane).
Din totalul de 9035 persoane, procentual, în funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel: 57,63% învăţământ primar, gimnazial şi profesional; 33,64% învăţământ liceal şi postliceal; 8,73% învăţământ universitar
După durata şomajului, cel mai mare număr de şomeri se înregistrează în categoria 1-3 luni (2775 persoane) si 3-6 luni (2291 persoane).
În luna octombrie se înregistrează un număr de 2284 şomeri de lungă durată. Au fost încadraţi în luna octombrie un număr de 419 şomeri din care 178 au fost femei.