Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Vâlcea, pe lista neagră a abandonului şcolar

ABANDON. Conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), în 2008, 436.404 de copii cu vârste cuprinse între 3 şi 17 ani nu erau înscrişi la nicio formă de învăţământ. Acelaşi studiu arată că populaţia de vârstă şcolară (3-24 ani) a României va scădea în anul 2050 la 2,4 milioane de persoane, de 1,9 ori mai puţin decât în 2009.Scăderea va fi mai mare pentru populaţia şcolară feminină, 45%, decât pentru cea masculină, 43,8%. În următorii ani, populaţia cuprinsă într-o formă de învăţământ va scădea treptat, mai accentuat în primii ani şi apoi mai lent. La toate grupele de vârstă de peste 15 ani, populaţia şcolară feminină va continua să fie mai bine reprezentată decât cea masculină, în anul 2050 numărul fetelor depăşindu-l pe cel al băieţilor cu 26.400 persoane.

În vara acestui an, Guvernul a  lansat proiectul: „Şcoala este temelia viitorului tău – Nu renunţa la ea!”, un proiect ce are ca scop prevenirea abandonului şcolar, în special în rândul etniei rrome. Gabriela Ene, inspectorul general al ISJ Vâlcea, a declarat că prin implementarea acestui proiect se estimează creşterea cu 80% a  procentului de şcolarizare pentru copiii rromi înscrişi în clasa I, reducerea cu 70% a abandonului şcolar în rândul comunităţii şcolare, o mai bună cunoaştere a drepturilor fundamentale, precum şi conştientizarea importanţei şcolii pentru reducerea discriminării sociale.

În Râmnic, proiectul a fost aplicat în Şcoala cu clasele I-VIII din Colonie Nuci, comunitate dezavantajată socio-economic, cu pondere ridicată de rromi. Grupul ţintă îl reprezintă 30 de copii preşcolari, 80 elevi cu risc de abandon şcolar, elevi de la ciclul primar şi gimnazial şi 50 de părinţi. La doar o lună, acelaşi Guvern lansează un proiect de lege prin care alocaţia complementară pentru susţinerea familiei este unificată cu cea monoparentală, iar pragul pentru atribuirea acestei noi alocaţii scade cu 100 lei, de la 470 la 370 lei pe venit pe membru de familie, în condiţiile în care susţinerea unui copil în învăţământul de stat costă în mediul urban 1.572 de lei, iar în mediul rural 1.372 de lei, plus alte costuri ascunse. Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului atrăgea atenţia, în anul 2009, că educaţia gratuită din România ascunde o serie de costuri indirecte suportate de părinţi şi cerea Guvernului să adopte măsuri pentru ca învăţământul obligatoriu să fie cu adevărat gratuit pentru toţi copiii, prin eliminarea „costurilor ascunse”.

Organizaţia ,,Salvaţi Copiii” România va deschide 32 de centre de suport socio-educaţional pentru copiii care tind să abandoneze şcoala, în cadrul proiectului Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţie Incluzivă – Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar, în  Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, Argeş, Calaraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Bucureşti şi Ilfov.

DANA NEDESCU