Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Unul din trei copii români este sărac

Potrivit Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului aprobată de Guvern în decembrie 2014 şi publicată în Monitorul Oficial, un minor român din trei este sărac, chiar dacă părinţii săi muncesc. „România înregistrează pentru ambii indicatori cele mai ridicate rate ale sărăciei la nivel european. Rata sărăciei copiilor din gospodării în care adulţii muncesc a crescut de la 29,1 la sută în 2007 la 32,6 la sută în 2012. Rata sărăciei copiilor din gospodării cu o intensitate a muncii foarte ridicată a scăzut uşor, de la 18,9 la sută în 2007 la 17,3 la sută în 2012. Aproape unul din zece copii trăieşte în gospodării fără locuri de muncă”, potrivit Strategiei.

52,2% dintre copiii români sunt în pericol de sărăcie sau excluziune socială, Romania situându-se pe locul doi în Uniunea Europeană, pe locul întâi situându-se Bulgaria. Cel mai ridicat risc apare la grupa de vârstă 12-17 ani, în proporţie de 54,8%, şi 5-11 ani, unde se înregistrează un risc de 52,5 %. „Adolescenţii (12-17 ani) sunt cei mai expuşi şi prin prisma valorilor indicatorului de sărăcie relativă, având nivelul cel mai ridicat de sărăcie relativă şi cea mai importantă creştere din 2007 (32,4 la sută) până în 2012 (38 la sută). Toate aceste diferenţe au un caracter profund teritorial, cu variaţii pronunţate între regiuni, precum şi între zonele urbane şi cele rurale” se arată în aceeaşi Strategie.

Din Strategia naţională reiese că mai mult de un copil din trei este sărac relativ şi aproximativ un copil din trei se află în sărăcie persistentă.